ΕΠΟΜΕΝΑ ΒΗΜΑΤΑ  

Βήματα Πραγματοποίηση 
Υπογραφή Δ.Μ. 02-05-14
Προσωποποίηση Y.ΠΑΙ.Θ. 12-05-14
Υπογραφή Αρβανιτόπουλου 12-05-14
Υ.Δ.Ε.  Υ.ΠΑΙ.Θ.  14-05-14
ΓΛΚ  - Τμήμα Προυπολογισμού 19-05-14
Υπογραφή Σταϊκούρα 02-06-14
Υπογραφή Δ.Μ. Έλεγχος 1:5  17-06-14 
Υ.ΠΑΙ.Θ. 18-06-14 
Εθνικό Τυπογραφείο 18-06-14
Γενική Γραμ. Κυβέρνησης 22-06-14 
 ΦΕΚ 27-06-14