ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ 1993 - 2008

 

     ΠΗΓH EKT

Η επιστημονική θέση της Ελλάδος στον κόσμο  με  ποσοτικά (αρχικώς) κριτήρια

 

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΧΩΡΩΝ

GREEK STATISTICS

 

Από την ανάποδη

 

Μια συγκριτική παρουσίαση στοιχείων αναφορικά  με το επίπεδο Έρευνας και της αντίστοιχης χρηματοδότησης της Παιδείας στην Ελλάδα και το εξωτερικό.     

Την παρουσίαση επιμελήθηκε ο Κώστας Σ.

 

 

Greece Research and Funds FACTS.pdf
Adobe Acrobat Document 584.5 KB