ΠΟΣΔΕΠ - Επιστολή προς τους Υπ. Οικονομικών & ΥΠΔΒΜΘ σχετικά με τις εξελίξεις μελών ΔΕΠ,ΕΠ ΤΕΙ και ΑΣΠΑΙΤΕ 08.02.2011

ΘΕΜΑ: Άμεση απεμπλοκή του θέματος των εξελίξεων και των νέων θέσεων μελών ΔΕΠ
Πανεπιστημίων, ΕΠ ΤΕΙ και ΑΣΠΑΙΤΕ από τους περιορισμούς του μνημονίου.

 

ΠΟΣΔΕΠ 08/02/2011

Write a comment

Comments: 0