Ανάλυση έρευνας του ΥΠΔΒΜΘ και τοποθέτηση από την Συσπείρωση Πανεπιστημιακών (16/02/11)

"Η έρευνα αυτή ελέγχεται ως προς τη μεθοδολογία και ενέχει σοβαρά σφάλματα στην οργάνωση και τη διεξαγωγή της που καθιστούν βάσιμα αμφισβητήσιμη την εγκυρότητα των αποτελεσμάτων της. Πέραν της κριτικής για την επιστημονική επάρκεια της εν λόγω έρευνας εγείρονται ορισμένα πολύ πιο σοβαρά ζητήματα."

 

Περισσότερα στο επισυναπτόμενο

SYS_Dimoskopisi_17_2_2011-1.pdf
Adobe Acrobat Document 135.6 KB

Write a comment

Comments: 0