Ψήφισμα του Συλλόγου ΔΕΠ του Πανεπιστημίου Πατρών

Ψήφισμα του Συλλόγου ΔΕΠ του Πανεπιστημίου Πατρών για αδιόριστους
συναδέλφους και συμβασιούχους συναδέλφους (Π.Δ/ 407/80)

Το ΔΣ του Συλλόγου ΔΕΠ του Πανεπιστημίου Πατρών καταγγέλλει την πολιτική
του Υπουργεία Παιδείας σε σχέση με τις πιστώσεις για διδάσκοντες βάσει ΠΔ
407/80, του διορισμούς μελών ΔΕΠ, τις προκηρύξεις νέων θέσεων. Ειδικότερα
καταγγέλλουμε:


- Την περικοπή πιστώσεων για διδάσκοντες βάσει ΠΔ 407/80 που δημιουργεί
σοβαρά προβλήματα στη λειτουργία αρκετών Τμημάτων, ενώ οδηγεί στην
υποβάθμιση, εργασιακή και ακαδημαϊκή των συναδέλφων συμβασιούχων
διδασκόντων.
- Την τεράστια καθυστέρηση στους διορισμούς των μελών ΔΕΠ που έχουν
εκλεγεί. Είναι πρόκληση να μιλάει το Υπουργείο για διορισμό μέσα σε … 3
χρόνια.
- Το πάγωμα όλων των προκηρύξεων νέων θέσεων μέχρι να ολοκληρωθούν οι
διορισμοί.

Όλα αυτά συνεπάγονται για πολλά Tμήματα συνθήκες υπολειτουργίας και
ριζικής συρρίκνωσης του εκπαιδευτικού και ερευνητικού έργου τους.
Εντάσσονται σε μια συνολικότερη πολιτική απαξίωσης της δημόσιας ανώτατης
εκπαίδευσης και εξώθησής της να λειτουργεί με όρους ανταποδοτικούς.
Ουσιαστικά, το Υπουργείο Παιδείας εκβιάζει τη συμμόρφωση της ακαδημαϊκής
κοινότητας με τη φιλοσοφία του νέου θεσμικού πλαισίου για την τριτοβάθμια
εκπαίδευση, πριν ακόμη αυτό ψηφιστεί. Απαιτεί από την πανεπιστημιακή
κοινότητα να διαχειρίζεται ως οιονεί μάνατζερ ολοένα και πιο
περιορισμένους πόρους προωθώντας την ιδιωτικοποίηση και την ελαστικότητα
ως αναγκαία λύση.

Για όλους αυτούς τους λόγους στηρίζουμε τις κινητοποιήσεις των συναδέλφων
συμβασιούχων διδασκόντων και των μελών ΔΕΠ υπό αναμονή τοποθέτησης και
απαιτούμε:
•    Άμεσο διορισμό όλων των εκλεγμένων μελών ΔΕΠ
•    Καμιά  περικοπή των πιστώσεων για συμβασιούχους διδάσκοντες. Να
χορηγηθούν τώρα όλες οι πιστώσεις όπως αρχικά προβλέπονταν.
•    Σεβασμό στα εργασιακά, εκπαιδευτικά και ακαδημαϊκά δικαιώματα των
συμβασιούχων διδασκόντων, όπως αυτά προβλέπονται και από το ΠΔ 407/80
•    Καμιά καθυστέρηση στις προκηρύξεις θέσεων των ΑΕΙ για πιστώσεις που
είχαν ήδη εξαγγελθεί

Συνολικότερα, και επειδή η εργασιακή επισφάλεια δεν έχει θέση στη δημόσια
ανώτατη εκπαίδευση διεκδικούμε:
•    Να καταργηθεί ο θεσμός των συμβασιούχων διδασκόντων και όλες οι ανάγκες
των ΑΕΙ σε διδακτικό και ερευνητικό προσωπικό να καλύπτονται με
προκηρύξεις θέσεων ΔΕΠ.
•    Οι όποιες πραγματικά έκτακτες ανάγκες να καλύπτονται από διδάσκοντες με
αξιοπρεπείς όρους. Να σταματήσει η επίκληση «έκτακτων αναγκών» ως πρόσχημα
γενίκευσης της ελαστικής εργασίας.
•    Γενναία χρηματοδότηση των ΑΕΙ και άμεση προκήρυξη όλων των απαραίτητων
θέσεων ΔΕΠ σε όλα τα Τμήματα με βάση τις πραγματικές τους ανάγκες σε
διδακτικό και ερευνητικό προσωπικό.

Καλούμε τις πρυτανικές αρχές του Πανεπιστήμιου Πατρών, σε συντονισμό με
τις πρυτανικές αρχές άλλων ιδρυμάτων, να απαιτήσουν τόσο τη μη περικοπή
των πιστώσεων των συμβασιούχων διδασκόντων όσο και τον άμεσο διορισμό των
εκλεγέντων νέων μελών ΔΕΠ, προχωρώντας ακόμα και στην αναστολή λειτουργίας
του Ιδρύματος, αν το Υπουργείο εμμένει στις αποφάσεις του, με παράλληλη
ενημέρωση της κοινωνίας σχετικά με την καταστροφική για το δημόσιο, δωρεάν
και δημοκρατικό χαρακτήρα του πανεπιστημίου πολιτική που ακολουθεί η
κυβέρνηση.

S_DEP_PATRAS 407-ADIOR-NEES 23-2-2011.pd
Adobe Acrobat Document 47.6 KB

Write a comment

Comments: 0