08-02-11 Έρευνα Κοινής Γνώμης για την Ανώτατη Εκπαίδευση (ΥΠΔΒΜΘ)

Έρευνα κοινής γνώμης για την Ανώτατη Εκπαίδευση, η οποία χρηματοδοτήθηκε από την Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση" με τη συγχρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου

 

ΠΗΓΗ

ereyna_paideia_110208.pps
Microsoft Power Point Presentation 2.6 MB
Comments: 0 (Discussion closed)
    There are no comments yet.