Έκδοση ατομικών πράξεων διορισμού (ypes.gr)

"Από την 1η Ιανουαρίου 2011 και μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2013, ο αριθμός των ετήσιων προσλήψεων και διορισμών του μόνιμου προσωπικού και του προσωπικού με σχέση εργασίας αορίστου χρόνου στους φορείς της παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 3812/2009, δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερος συνολικά από το λόγο ένα προς πέντε (μία πρόσληψη ανά πέντε αποχωρήσεις), στο σύνολο των φορέων........."

 

συνέχεια στο επισυναπτόμενο .pdf

 

ΠΗΓΗ

2011-2-18 Ραγκούσης 1 προς 5 παντού.pdf
Adobe Acrobat Document 84.6 KB
Comments: 0 (Discussion closed)
    There are no comments yet.