Ζητούν τον άμεσο διορισμό των εκλεγμένων μελών ΔΕΠ (anatolh.com)

Nα προχωρήσει άμεσα στην προώθηση όλων των εκκρεμουσών διαδικασιών εξέλιξης των μελών ΔΕΠ, αλλά και στον διορισμό των ήδη εκλεγμένων μελών ΔΕΠ, ζητούν από την κυβέρνηση τα Διοικητικά Συμβούλια των Ενιαίων Φορέων Διδασκόντων των Σχολών του Πανεπιστημίου Κρήτης.

Οι Ενιαίοι Φορείς όπως αναφέρουν σε ρεπορτάζ που αναρτήθηκε στο site goodnet.gr καταγγέλλουν την κυβερνητική πολιτική για την καθυστέρηση των διαδικασιών που δυσχεραίνει τη εύρυθμη λειτουργία του Πανεπιστημίου....

Αναφέρουν συγκεκριμένα στο κοινό ψήφισμα που εξέδωσαν:

«Α) Καταγγέλλουμε την κυβερνητική πολιτική για την αήθη και απαξιωτική τακτική κωλυσιεργίας, με αδιαφανείς μεθοδεύσεις, των διαδικασιών εξέλιξης των μελών ΔΕΠ κατά τους τελευταίους οκτώ μήνες.

 

Οι σοβαρές αρνητικές επιπτώσεις τόσο στην ακαδημαϊκή εξέλιξη και τα εργασιακά δικαιώματα των συναδέλφων, όσο και στο ευρύτερο εκπαιδευτικό, ερευνητικό και διοικητικό έργο των ΑΕΙ έχουν ήδη επισημανθεί επανειλημμένα από πολλές πλευρές της ακαδημαϊκής κοινότητας (Σύνοδος Πρυτάνεων, ΠΟΣΔΕΠ κ.ά.), αλλά και από επερωτήσεις βουλευτών στο κοινοβούλιο.

Με την πάροδο του χρόνου, οι επιπτώσεις αυτές, σε ηθικό, επιστημονικό και οικονομικό επίπεδο, γίνονται όλο και περισσότερο επαχθείς, ιδιαίτερα για τα μέλη ΔΕΠ των κατώτερων βαθμίδων.

 

Ωστόσο, παρά τις σαφείς από τον νόμο υποχρεώσεις τους, τα αρμόδια υπουργεία ΥΠΕΠΘ και Οικονομικών αρνούνται να ενεργοποιήσουν τις προβλεπόμενες από την κείμενη νομοθεσία διαδικασίες εξέλιξης των μελών ΔΕΠ που έχουν κάνει αίτηση από τον Αύγουστο του 2010 και μετά.

Καθίσταται πλέον προφανές ότι, πέραν της όποιας εξοικονόμησης πόρων εις όφελος του προϋπολογισμού και εις βάρος της μισθολογικής εξέλιξης των συναδέλφων, στόχος της κυβέρνησης είναι να κρατήσει υπό ομηρία τα υπό εξέλιξη μέλη ΔΕΠ προκειμένου να μπορέσει να υλοποιήσει ευκολότερα, όπως φαντάζεται, τη γενικότερη πολιτική της για την ανωτάτη εκπαίδευση.

Β) Καταγγέλλουμε την κυβερνητική πολιτική για την καθυστέρηση του διορισμού των ήδη εκλεγμένων μελών ΔΕΠ η οποία έχει πλέον υπερβεί κάθε ανεκτό όριο.

 

Μία σειρά αρνητικών μέτρων που έχουν ληφθεί τον τελευταίο χρόνο από την κυβέρνηση δυσχεραίνουν τόσο το διδακτικό όσο και το ερευνητικό έργο του Πανεπιστημίου, αλλά και γενικότερα την εύρυθμη λειτουργία του σε βαθμό που να καθιστούν πλέον οριακή τη λειτουργία πολλών Τμημάτων (ολοσχερής αναστολή προκηρύξεων θέσεων Δ.Ε.Π. που κενώνονται καθώς και νέων θέσεων, δραστικός περιορισμός των πιστώσεων 407, δραστική μείωση των κονδυλίων για τη λειτουργία των ΑΕΙ κλπ).

Στις συνθήκες αυτές η απαράδεκτη καθυστέρηση που παρατηρείται στους διορισμούς των ήδη εκλεγμένων μελών ΔΕΠ επιδεινώνει καθοριστικά τη λειτουργία όλων των ΑΕΙ και ιδιαίτερα των περιφερειακών, όπως το Πανεπιστήμιο Κρήτης.

 

Επιπλέον, δεδομένου ότι οι θέσεις των αδιόριστων συναδέλφων έχουν προκηρυχθεί νομίμως και εξελέγησαν σε αυτές μετά από κανονική και πλήρη ακαδημαϊκή διαδικασία κρίσης, η πέρα από κάθε εύλογο χρονικό όριο καθυστέρηση στην υπογραφή του διορισμού τους είναι καταφανώς παράνομη, καταχρηστική και κατάφωρα άδικη και τους οδηγεί σε σοβαρά οικονομικά και προσωπικά αδιέξοδα.

 

Με βάση τα παραπάνω ζητούμε από την κυβέρνηση να προχωρήσει άμεσα αφενός στην προώθηση όλων των εκκρεμουσών διαδικασιών εξέλιξης των μελών ΔΕΠ, αφετέρου στον διορισμό των ήδη εκλεγμένων μελών ΔΕΠ.

Καλούμε όλα τα ακαδημαϊκά όργανα και ιδιαίτερα τη Σύγκλητο του Πανεπιστημίου Κρήτης (α) να πάρουν σαφείς θέσεις σε σχέση με τα δύο παραπάνω ζητήματα, (β) να ενημερώσουν υπεύθυνα την κοινή γνώμη για τα συγκεκριμένα προβλήματα και (γ) να λάβουν όλες τις αναγκαίες αποφάσεις προκειμένου να πιέσουν την κυβέρνηση να αλλάξει πολιτική προσφεύγοντας σε ένδικα μέσα και εφόσον αυτά εξαντληθούν να αποφασίσουν το κλείσιμο του Πανεπιστημίου».

Υπογράφουν τα Δ.Σ.

ENIAIOΣ ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ

ΣΧΟΛΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ENIAIOΣ ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ

ΣΧΟΛΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ

ENIAIOΣ ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ

ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ

 

ΠΗΓΗ

 

Comments: 0 (Discussion closed)
    There are no comments yet.