ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ: Αναστέλλει τη λειτουργία του την Τετάρτη 11 Μαίου (esos.gr)

Η Σύγκλητος του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων αποφάσισε ομόφωνα την προσωρινή αναστολή της λειτουργίας του Ιδρύματος την Τετάρτη 11 Μαΐου 2011, διαμαρτυρόμενη για «τις πολιτικές επιλογές του Υπουργείου Παιδείας και συνολικότερα της Κυβέρνησης, οι οποίες οδηγούν σε μαρασμό τα Πανεπιστήμια», όπως αναφέρει στην σχετική απόφαση.

Συγκεκριμένα, η Σύγκλητος στην απόφασή της , εκφράζει τη βαθύτατη αγωνία της για το μέλλον τουΠανεπιστημίου Ιωαννίνων για τους παρακάτω λόγους :

 

1. Αν και η Προγραμματική Συμφωνία μεταξύ του Υπουργείου Παιδείας και του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ αριθμ.1844/3-9- 2009, τ. Β΄, προέβλεπε, με αμοιβαία δέσμευση, το ποσό των 14.200.000 ΕΥΡΩ, ως κρατική επιχορήγηση του Ιδρύματός μας για το 2011, τελικά, η προβλεπόμενη επιχορήγηση περιορίζεται στο ποσό των 7.224.000 ΕΥΡΩ.

 

Η μη τήρηση από πλευράς της Κυβέρνησης της ως άνω επίσημης συμβατικής υποχρέωσης, καθιστά πλέον σχεδόν αδύνατη την ομαλή λειτουργία του Πανεπιστημίου.

 

2. Το «πάγωμα»

 

α) των διορισμών εκλεγμένων μελών Δ.Ε.Π. των Τμημάτων του Πανεπιστημίου μας (εκκρεμούν από τον Οκτώβριο του 2009 στο Υπουργείο Παιδείας διορισμοί 57 νέων μελών ΔΕΠ),

 

β) των προκηρύξεων θέσεων Δ.Ε.Π., λόγω παραιτήσεων, αποχωρήσεων, άγονων εκλογών και νέων θέσεων (εκκρεμούν από τον Ιούνιο του 2010 στο Υπουργείο Παιδείας 36 προκηρύξεις),

 

γ) των προκηρύξεων εξελίξεων μελών ΔΕΠ (εκκρεμούν από τον Ιούνιο του 2010 στο Υπουργείο Παιδείας 49 προκηρύξεις),

 

δ) των προκηρύξεων νέων θέσεων, λόγω παραίτησης, Ειδικού Εκπαιδευτικού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.Ε.ΔΙ.Π.), Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (ΕΤΕΠ) και Διοικητικού Προσωπικού, θέτει σε άμεσο κίνδυνο την εκπαιδευτική λειτουργία των Εργαστηρίων και των Τμημάτων του Πανεπιστημίου.

 

3. Οι μειώσεις του Υπουργείου Παιδείας στις Δημόσιες Επενδύσεις των Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων αγγίζουν το 70% και το 80% της μείωσης της χρηματοδότησης, σε σχέση με τη συμφωνία των τετραετών προγραμματισμών των Ιδρυμάτων, που είχε εγκρίνει και υπογράψει το Υπουργείο.

 

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι οικονομικές περικοπές της τάξης του 50% και άνω, που επιβάλλονται στο πλαίσιο της «Μνημονιακής Πολιτικής», στην Ανώτατη Εκπαίδευση, είναι ίσως οι υψηλότερες που έχουν πραγματοποιηθεί έως σήμερα στο Δημόσιο Τομέα, παρά το γεγονός ότι η ίδια η Κυβέρνηση είχε ανακοινώσει, και μέχρι πρόσφατα διεμήνυε, ότι η Παιδεία και η Υγεία θα εξαιρεθούν των περικοπών.

 

Με βάση τα παραπάνω δηλαδή τη δραστική μείωση της Κρατικής Επιχορήγησης, τη μείωση διδακτικού, εργαστηριακού και διοικητικού προσωπικού χωρίς προοπτικές αναπλήρωσής του, η Σύγκλητος του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων αισθάνεται την υποχρέωση να δηλώσει ότι συνεχίζει να στηρίζει το Δημόσιο Πανεπιστήμιο και το ιδεώδες της δωρεάν Παιδείας, χωρίς εκπτώσεις στην ποιότητα της εκπαιδευτικής, ερευνητικής και διοικητικής λειτουργίας του Πανεπιστημίου. Δημοσιοποιεί ταυτόχρονα τις ανησυχίες της για τις πολιτικές της ηγεσίας του Υπουργείου Παιδείας, η οποία μονίμως εγκαλεί τα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα για τα τυχόν προβλήματα, ενώ την ίδια στιγμή δυναμιτίζει κάθε προσπάθεια ομαλής λειτουργίας των ΑΕΙ. Καλεί μάλιστα όλη την Πανεπιστημιακή Κοινότητα να αναλάβει τις ευθύνες, που της αναλογούν, προς την κατεύθυνση αυτή.

 

Στην ίδια Συνεδρία της η Σύγκλητος, πέραν της συμβολικής αναστολής λειτουργίας του Ιδρύματος στις 11-5-2011 στο διδακτικό και διοικητικό του έργο, αποφάσισε και τα εξής :

 

1. Συμμετοχή της Συγκλήτου στην πορεία της προγραμματισμένης απεργίας ΓΣΕΕ – ΑΔΕΔΥ στις 11-5-2011.

 

2. Συνέντευξη τύπου της Συγκλήτου την ίδια μέρα (11-5-2011 και ώρα 9.00)

 

3. Συνεργασία με τα άλλα Πανεπιστήμια της χώρας για κοινή αντιμετώπιση της κρισιμότητας της κατάστασης.

 

ΠΗΓΗ

 

Write a comment

Comments: 0