Σε κίνδυνο η ποιότητα της παρεχόμενης εκπαίδευσης (agelioforos.gr)

ΤΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΣΚΟΛΙΑΝΟΥ*


«Το Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών του ΑΠΘ έχει να επιδείξει ένα ιδιαίτερα σημαντικό εκπαιδευτικό και ερευνητικό έργο στα 38 χρόνια λειτουργίας του. Με συνεχή και συστηματική προσπάθεια έχει πετύχει καθολική αναγνώριση τόσο από τον ακαδημαϊκό όσο και από τον τεχνολογικό κόσμο. Οι απόφοιτοί του από τις διάφορες θέσεις που εργάζονται έχουν συμβάλει σημαντικά στην ανάπτυξη της χώρας μας και πολλοί από αυτούς διαπρέπουν στο εξωτερικό. Το τμήμα τα τελευταία χρόνια έχει επιτύχει σημαντικές επιτυχίες σε διεθνείς φοιτητικούς αγώνες Formula, στους οποίους συμμετέχει με αυτοκίνητα που σχεδιάζονται και κατασκευάζονται από φοιτητές μας....

Τα τελευταία όμως χρόνια αντιμετωπίζει σημαντικά προβλήματα που συνεχώς εντείνονται, τα οποία απειλούν την εύρυθμη λειτουργία του τμήματος και τη συνέχιση της παροχής του ίδιου ποιοτικού έργου. Ενας σημαντικός αριθμός μελών τεχνικού και διοικητικού προσωπικού έχει συνταξιοδοτηθεί χωρίς να διαφαίνεται καμία προοπτική αναπλήρωσής του. Οι διορισμοί νέων εκλεγμένων μελών ΔΕΠ καθυστερούν για περισσότερο από ένα χρόνο, όπως και οι αιτήσεις για εξέλιξη μελών ΔΕΠ του τμήματος. Ολα αυτά, σε συνδυασμό με την υποχρηματοδότηση, θέτουν σε κίνδυνο την ποιότητα της παρεχομένης εκπαίδευσης, η οποία διατηρείται μόνο χάρη στις φιλότιμες προσπάθειες όλων των μελών του τμήματος.

 

Η καθυστέρηση στην έναρξη της χρηματοδότησης εγκεκριμένων ερευνητικών προγραμμάτων («Ηράκλειτος») και στην αξιολόγηση άλλων ερευνητικών προτάσεων («Θαλής), σε συνδυασμό με την απόφαση του ΙΚΥ να αναστείλει την προκήρυξη των προγραμμάτων Εκπόνησης Διδακτορικής Διατριβής και Μεταδιδακτορικής Ερευνας στην Ελλάδα, προκαλούν ιδιαίτερα προβλήματα στην προσπάθεια για την ανάπτυξη τεχνογνωσίας και καινοτομίας, αποθαρρύνουν την απασχόληση νέων ερευνητών και μειώνουν την αξιοπιστία μας για την ανάπτυξη συνεργασιών με Ευρωπαίους εταίρους.

 

Είναι σημαντικό να γίνει αντιληπτό ότι εργαζόμαστε με ανθρώπους και μάλιστα με νέους. Ως πανεπιστημιακοί δάσκαλοι οφείλουμε, εκτός από τα επιστημονικά εφόδια που παρέχουμε στους φοιτητές μας, να τους εμπνεύσουμε, να τους δώσουμε όραμα και προοπτική, γεγονός που είναι πολύ δύσκολο να επιτευχθεί υπό αυτές τις συνθήκες. Θα πρέπει, λοιπόν, να ληφθούν άμεσα από την Πολιτεία τα μέτρα αυτά που θα ανατρέψουν τη σημερινή εικόνα, αν πραγματικά ενδιαφέρεται να αποφύγει την καταστροφή της νέας γενιάς, η οποία αποτελεί και τη μοναδική ελπίδα για το μέλλον της χώρας μας».

 

ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΣΚΟΛΙΑΝΟΣ είναι πρόεδρος του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών του ΑΠΘ

 

ΠΗΓΗ

 

 

Comments: 0 (Discussion closed)
    There are no comments yet.