Ανακοίνωση του προεδρεύοντα της σημερινής ΓΣ του ΕΣΔΕΠ (02/06/11)

Πραγματοποιήθηκε σήμερα 2/6/2011 η επαναληπτική έκτακτη Γενική

 

Συνέλευση του ΕΣΔΕΠ-ΑΠΘ (αν και με μικρή συμμετοχή)...

 

 

Η ΓΣ αποφάσισε ομόφωνα να επαναβεβαιώσει παλαιότερη απόφαση του ΔΣ για

 

άμεση πρόσληψη των αδιόριστων μελών ΔΕΠ, για τα οποία έχουν

 

ολοκληρωθεί όλες οι σχετικές διαδικασίες (σύμφωνα και με το σχετικό

 

κατάλογο που πρόσφατα ανακοίνωσε το υπουργείο Παιδείας).

 

 

 

Επίσης, λόγω της κρισιμότητας της περιόδου, αναφορικά με το δημόσιο

 

πανεπιστήμιο (περικοπές κρατικής επιχορήγησης, αναστολή εξελίξεων και

 

διορισμών) και την γενικότερη οικονομική κατάσταση, αποφασίστηκε όπως

 

η συνεδρίαση της ΓΣ να είναι συνεχιζόμενη.

 

 

 

Εξουσιοδοτήθηκε το ΔΣ του Συλλόγου να συγκαλέσει τη συνέχισή της ΓΣ,

 

μόλις οι συνθήκες το απαιτήσουν, εξασφαλίζοντας την έγκαιρη ενημέρωση

 

των μελών του Συλλόγου.

 

 

 

 

 

 

Write a comment

Comments: 0