«Διορθώνουν τα λάθη με νέο λάθος» (enet.gr)

Θεωρώ ότι το υπουργείο Παιδείας κάνει σοβαρή δουλειά για να βελτιώσει την παρεχόμενη εκπαίδευση σε όλα τα επίπεδά της...

Αν και είμαι βέβαιος ότι πρόθεση του υπουργείου Παιδείας είναι να ενισχύσει τη διαφάνεια στα ΑΕΙ, έχω την ανησυχία ότι η διάταξη που προτείνεται για το νέο μοντέλο διοίκησης του πανεπιστημίου ουσιαστικά επιχειρεί να λύσει τα λάθη του ισχύοντος συστήματος με ένα νέο λάθος. Και αυτό γιατί μεγάλο μέρος των αρμοδιοτήτων συγκεντρώνεται σε μικρό αριθμό προσώπων, αρκετά εκ των οποίων ουσιαστικά διορίζονται. Πρότεινα στο υπουργείο Παιδείας η διοίκηση να ασκείται κατά κύριο λόγο από τις εκλεγμένες πρυτανικές αρχές και τη Σύγκλητο του ιδρύματος. Με άλλα λόγια όλα τα μονοπρόσωπα όργανα (πρύτανης, κοσμήτορες, πρόεδροι, κ.λπ.) πρέπει να εκλέγονται κυρίως από τα μέλη ΔΕΠ του αντίστοιχου σώματος, με τη Σύγκλητο να διατηρεί το βασικό κορμό αρμοδιοτήτων. Σε ό,τι αφορά στο Συμβούλιο του ιδρύματος πρέπει να έχει συμβουλευτικό, γνωμοδοτικό και ελεγκτικό ρόλο και βεβαίως να αποτελείται και από μέλη εκτός πανεπιστημίου. Με άλλα λόγια να οργανώνει την αξιολόγηση του ιδρύματος, να προβάλλει το ίδρυμα προς τα έξω, να διασφαλίζει τη σύνδεσή του με την κοινωνία, να συμβάλλει στην εξεύρεση πηγών χρηματοδότησης, να συνδιαμορφώνει τη χάραξη της μακροχρόνιας στρατηγικής του ιδρύματος και βεβαίως να ελέγχει τις αρχές του ιδρύματος, λ.χ. εγκρίνοντας ή και απορρίπτοντας τον ετήσιο απολογισμό των πρυτανικών αρχών.

Πιστεύω ότι η ανώτατη εκπαίδευση πρέπει να αποτελεί κοινό τόπο και όχι πεδίο διαφωνίας. Το βέβαιο είναι ότι δεν εξαρτάται η έκτη δόση από την ψήφιση του συγκεκριμένου σχεδίου νόμου.

 

ΠΗΓΗ

 

 

Comments: 0 (Discussion closed)
    There are no comments yet.