Ζητούν χρόνο, για τις αλλαγές σε ΑΕΙ-ΤΕΙ (agelioforos.gr)

Για «ασφυκτικά χρονικά περιθώρια» μιλούν σε ανακοίνωσή τους, οι καθηγητές Πανεπιστημίων και ΤΕΙ όπως και οι εκπρόσωποι της Ένωσης Ελλήνων Ερευνητών, που συναντήθηκαν σήμερα με την υπουργό Παιδείας Α. Διαμαντοπούλου....

Τα ασφυκτικά χρονικά περιθώρια, υποστηρίζουν, δεν επιτρέπουν τον ουσιαστικό και σε βάθος διάλογο για όλο το φάσμα των μεγάλων θεμάτων, που τίθενται από το προσχέδιο νόμου. Όμως τέθηκαν όλα τα ζητήματα και οι θέσεις των ομοσπονδιών όπως:

 • η διατήρηση του Τμήματος ως βασικής ακαδημαϊκής μονάδας,

 • η εκλογή των μονοπρόσωπων οργάνων (Πρύτανης, Κοσμήτορες, Πρόεδροι, κλπ) από τα μέλη ΔΕΠ όλων των βαθμίδων των αντιστοίχων μονάδων,

 • η Διοίκηση ασκείται από τον Πρύτανη και τη Σύγκλητο,

 • το Συμβούλιο Ιδρύματος ασκεί ελεγκτικό ρόλο και χαράσσει στρατηγική,

 • η διαμόρφωση ενιαίων προσόντων για όλα τα πανεπιστήμια για κάλυψη θέσης καθηγητή οποιασδήποτε βαθμίδας,

 • οι βασικές σπουδές για το πρώτο πτυχίο καλύπτονται οικονομικά από το κράτος, δηλαδή δεν υπάρχουν δίδακτρα,

 • τα σύντομα προγράμματα σπουδών να αφορούν αποκλειστικά τη Σχολή Δια Βίου Μάθησης,

 • η Πολιτεία να εγγυάται τη χρηματοδότηση των πανεπιστημιακών ιδρυμάτων για κάλυψη λειτουργικών δαπανών, ανάπτυξη υλικοτεχνικής υποδομής και μισθοδοσία προσωπικού,

 • αναδιοργάνωση των μεταπτυχιακών σπουδών, και άλλα».

 

Οι καθηγητές τόνισαν την ανάγκη ύπαρξης, ενός συνολικού συνοδευτικού πλαισίου για τη μεταρρύθμιση της Ανώτατης Εκπαίδευσης, που στην παρούσα φάση θα πρέπει να περιλαμβάνει:

 

 • Αποσαφήνιση των μεταβατικών διατάξεων με διασφάλιση όλων των ήδη υπηρετούντων και νεοεκλεγέντων συναδέλφων.

 • Άμεσο διορισμό όλων των νεοεκλεγμένων μελών Διδακτικού και Ερευνητικού Προσωπικού.

 • Δέσμευση για το νέο ειδικό μισθολόγιο των πανεπιστημιακών ως δημοσίων λειτουργών. Ζητούμε την άμεση συνάντηση των υπουργών Οικονομικών και Παιδείας με τις Ομοσπονδίες.

 • Σαφή δέσμευση για μόνιμο εθνικό πρόγραμμα έρευνας, που θα προκηρύσσεται σε τακτά χρονικά διαστήματα σε όλους τους άξονες βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας.

 • Επιτάχυνση της ροής χρηματοδότησης της έρευνας από το ΕΣΠΑ.

 

 

ΠΗΓΗ

 

 

Από εδώ η  εικόνα 

 

Write a comment

Comments: 0