Από τη μέθοδο του Μαρκησίου του Condorcet στην εκλογή του Συμβουλίου

Γιώργος Τζιρίτας

(Αντιπρύτανης Υποδομών, Καθηγητής Τμήματος Επιστήμης Υπολογιστών, Πανεπιστήμιο Κρήτης)

 

Στα 1785 ο γάλλος μαθηματικός Μαρκήσιος του Condorcet δημοσίευσε μια εργασία με τίτλο Essai sur l’application de l’analyse à la probabilité des décisions rendues à la pluralité des voix. Αντικείμενο της εργασίας ήταν ο υπολογισμός της πιθανότητας ορθών αποφάσεων που λαμβάνονται με πλειοψηφία, λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ψηφίζοντες μπορεί να σφάλουν.....

 

 

Η συνέχεια στο αρχείο .pdf που ακολουθεί.

Condorcet.pdf
Adobe Acrobat Document 180.8 KB
Comments: 0 (Discussion closed)
    There are no comments yet.