Τελευταία μας ελπίδα... (magoofy)

ΒΕΖΙΡΟΠΟΥΛΑ: Που δουλεύεις;
ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ: Σε αυτό που μεταρρύθμισες…
ΒΕΖΙΡΟΠΟΥΛΑ: Ναι αλλά αυτό που μεταρρύθμισα τι είναι;
ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ: Πριν ή μετά τη μεταρρύθμιση…
ΒΕΖΙΡΟΠΟΥΛΑ: Πριν
ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ: Πανεπιστήμιο
ΒΕΖΙΡΟΠΟΥΛΑ: Και μετά;
ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ: Κλειστό Πανεπιστήμιο
ΒΕΖΙΡΟΠΟΥΛΑ: Μάζεψε υπογραφές να ανοίξει
ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ: Δεν έχω λαπιτόπι
ΒΕΖΙΡΟΠΟΥΛΑ: Θα φωνάξω το Χατζατζάρη
ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ: Τώωρα, σωθήκαμε…. Κι άμα ανοίξει θα ξανακλείσει
ΒΕΖΙΡΟΠΟΥΛΑ: Δε θα το επιτρέψω
ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ: Δε μπορείς
ΒΕΖΙΡΟΠΟΥΛΑ: Υπουργός είμαι, ότι θέλω κάνω
ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ: Άμα μπορείς κάντο
ΒΕΖΙΡΟΠΟΥΛΑ: Δώσε μου ονόματα
ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ: Τι ονόματα
ΒΕΖΙΡΟΠΟΥΛΑ: Ποιος το κλείνει; Θα τον απολύσω
ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ: Δε μπορείς
ΒΕΖΙΡΟΠΟΥΛΑ: Μπορώ. Θέλω ονόματα
ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ: Άννα
ΒΕΖΙΡΟΠΟΥΛΑ: Τί Άννα;
ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ: Διαμαντοπούλου
ΒΕΖΙΡΟΠΟΥΛΑ: Μα αυτή είμαι εγώ
ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ: Ε αυτό λέω κι εγώ

Write a comment

Comments: 0