ΨΗΦΙΣΜΑ ΤΗΣ 21ης/2011 ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ 15-17/11/11

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΚΥΡΩΣΗ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΜΕΛΩΝ ΔΕΠ


Η Σύγκλητος του ΕΜΠ εκφράζει την ανησυχία της και την αγανάκτησή της για την
ακύρωση του διορισμού 400 συναδέλφων εντός του 2011, παρά τις επίσημες εξαγγελίες δια στόματος της υπουργού Παιδείας ΔΒΜΘ τον Αύγουστο στη Βουλή (23.8.2011) και σχετική απόφαση του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης για την έγκριση των εν λόγω διορισμών (ΦΕΚ 1874/25.08.11)...

Η εξέλιξη αυτή παρατείνει την ήδη καταχρηστική καθυστέρηση των διορισμών και ταυτόχρονα έχει δραματικές συνέπειες για τους υπόλοιπους εκλεγμένους συναδέλφους (που ξεπερνούν τους 500), δεδομένου ότι καθιστά εξαιρετικά δύσκολη την έγκριση επιπλέον διορισμών για το 2012.
Τη στιγμή που οι περικοπές των πιστώσεων για συμβασιούχους διδάσκοντες ανέρχονται στο 75%, οι κενωθείσες θέσεις μελών ΔΕΠ λόγω συνταξιοδοτήσεων αυξάνονται χωρίς να αναπληρώνονται, τα διδακτικά κενά επηρεάζουν την ποιότητα του παρεχόμενου διδακτικού έργου στους φοιτητές και γνωστικές περιοχές συρρικνώνονται, νέο ανθρώπινο δυναμικό υψηλής
δυναμικότητας και προσόντων περιμένει και παραμένει έως και δυο χρόνια στο κατώφλι του Πανεπιστημίου με αποκλειστική ευθύνη του Υπουργείου Παιδείας.

 

Η Σύγκλητος του ΕΜΠ σημειώνει ότι το 2011 είναι η πρώτη χρονιά με μηδενικούς διορισμούς πανεπιστημιακών δασκάλων, καταγγέλλει τον εμπαιγμό των αδιόριστων συναδέλφων, συμπαρίσταται και στηρίζει τον αγώνα τους και καλεί τις ηγεσίες των συναρμόδιων Υπουργείων ΠΔΒΜΘ Οικονομικών και Διοικητικής Μεταρρύθμισης να προχωρήσουν άμεσα στην έκδοση του ΦΕΚ διορισμού των 400 συναδέλφων εντός του 2011 και να τηρήσουν τη δέσμευσή τους για διορισμό των υπόλοιπων συναδέλφων τους πρώτους μήνες του 2012.

 

ΠΗΓΗ

 

 

Write a comment

Comments: 0