ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΠΑΝ. ΚΡΗΤΗΣ ΣΤΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ

11/11/11

 

Το Πανεπιστήμιο Κρήτης έχει βασιστεί, κατά την μέχρι σήμερα επιτυχή ακαδημαϊκή του πορεία, στο ανθρώπινο δυναμικό που το στελέχωσε και το στελεχώνει. Με αυτή την έννοια, η προσέλκυση επιστημόνων υψηλών προσόντων πρέπει να αποτελεί μία από τις προτεραιότητες τόσο του Πανεπιστήμιου μας όσο και των άλλων Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων....

Στον αντίποδα αυτών των προσπαθειών έρχεται η ακύρωση του διορισμού τετρακοσίων εκλεγμένων συναδέλφων των Πανεπιστημίων της χώρας (349 ΔΕΠ και 51 μελών ΕΠ, εκ των οποίων 22 αφορούν διορισμούς στο Πανεπιστήμιο Κρήτης)παρ’ όλες τις μέχρι σήμερα διαβεβαιώσεις ότι οι 400 αυτοί συνάδελφοι θα διορίζονταν το 2011. Με την κίνηση αυτή καταστρατηγείται ακόμα και η αναλογία αποχωρήσεων προς προσλήψεις στο δημόσιο τομέα δεδομένου ότι για το 2011 δεν

γίνεται καμία πρόσληψη ΔΕΠ ή ΕΠ στα ΑΕΙ και εγείρει ερωτηματικά για το εάν θα υπάρχουν επιπλέον διορισμοί μέσα στο 2012, πέραν των 400 αυτών συναδέλφων.

 

Ενώνοντας τις διαμαρτυρίες μας με αυτές των Διοικητικών Συμβουλίων των τριών Συλλόγων Διδασκόντων στο Ρέθυμνο καλούμε τις νέες ηγεσίες των Υπουργείων Οικονομικών και Παιδείας να προχωρήσουν στο διορισμό, έστω και την τελευταία στιγμή, των συναδέλφων μας συνειδητοποιώντας επιτέλους ό,τι είναι παγκόσμια αποδεκτό και κατανοητό: η Εκπαίδευση και η Έρευνα αποτελούν βασικούς πυλώνες της Ευημερίας και της Προόδου ενός λαού.

 

Για το Διοικητικό Συμβούλιο,

Ο Πρόεδρος

Χαράλαμπος Ε. Κατερινόπουλος

Ο Γραμματέας

Χρήστος Κουρουνιώτης

Write a comment

Comments: 0