ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΛΕΚΤΟΡΩΝ ΤΟΥ ΕΚΠΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ αναφορικά με τον Ν. 4009/2011

Αγαπητές/οί συνάδελφοι,

Η συντονιστική επιτροπή Λεκτόρων της
Φιλοσοφικής Σχολής του ΕΚΠΑ, αποτελούμενη από τους Ειρήνη Αποστόλου (irapo@frl.uoa.gr Γαλλικό), Χρύσανθο Κανελλόπουλο (xchrysk@otenet.gr Ιστορικό και Αρχαιολογικό) και Ιωάννη Φούλια (foulias@music.uoa.gr Μουσικό), συνέταξε κείμενο το οποίο παρουσιάζει τη δεινή θέση των λεκτόρων και προβάλει τα αιτήματά μας....


Θα σας παρακαλούσαμε αφού το μελετήσετε και συμφωνήσετε με τα αιτήματά μας να το υπογράψετε  ηλεκτρονικά, στέλνοντας ηλεκτρονικό μήνυμα από τον λογαριασμό του  πανεπιστημιακού σας ιδρύματος, με το κείμενο «Συνυπογράφω τα αιτήματα των Λεκτόρων του Ε.Κ.Π.Α. αναφορικά με το Ν. 4009/2011», ταυτοχρόνως στους  Χρύσανθο Κανελλόπουλο (xchrysk@otenet.gr), Ιωάννη Φούλια (foulias@music.uoa.gr) και Ειρήνη Αποστόλου (irapo@frl.uoa.gr).

Το συγκεκριμένο κείμενο το οποίο έγινε δεκτό με θέρμη από τους συναδέλφους, συνυπογράφηκε από την πλειοψηφία των λέκτορων της Φιλοσοφικής Σχολής, καθώς και από λέκτορες της Σχολής Θετικών επιστημών, της Θεολογικής Σχολής και του Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού του Ε.Κ.Π.Α. Επίσης έχουμε λάβει υπογραφές από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, το Ιόνιο Πανεπιστήμιο και το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας και το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο, το Πανεπιστήμιο Αιγαίου και συνεχίζουμε.....


Σας επισημαίνουμε ότι τα αιτήματα μας α) επιδόθηκαν στον Πρύτανη του ΕΚΠΑ ζητώντας του να τα παρουσιάσει στη Σύνοδο Πρυτάνεων,
β) παρουσιάστηκαν στο Σύλλογο της
Φιλοσοφικής Σχολής καθώς και γ) ανακοινώθηκαν στην Πανελλήνια Συνάντηση Συλλόγων μελών ΔΕΠ που οργανώνει το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας και όπου πήγαμε το προηγούμενο Σάββατο.

Με θερμούς χαιρετισμούς

 

Αιτήματα λεκτόρων 2011
AitimataLektoron.pdf
Adobe Acrobat Document 99.1 KB

Write a comment

Comments: 0