Πανεπιστημιακά (kathimerini.gr)

Κύριε διευθυντά

Στο άρθρο 16,5 του Συντάγματος διαβάζουμε: «Η ανώτατη εκπαίδευση παρέχεται αποκλειστικά από ιδρύματα που αποτελούν νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου με πλήρη αυτοδιοίκηση. Τα ιδρύματα αυτά τελούν υπό την εποπτεία του κράτους, έχουν δικαίωμα να ενισχύονται οικονομικά από αυτό και λειτουργούν σύμφωνα με τους νόμους που αφορούν τους οργανισμούς τους»....

Προσέχουμε ότι ο συνταγματικός νομοθέτης δεν περιορίστηκε να θεσμοθετήσει την αυτοδιοίκηση των ΑΕΙ, αλλά έκρινε σκόπιμο και να την ενισχύσει με το χαρακτηρισμό «πλήρη». Δεν ξέρουμε πώς θα επιχειρηματολογήσουν οι δύο πλευρές στο πάντα σεβαστό Συμβούλιο της Επικρατείας; Ομως η διάταξη φαίνεται να αποκλείει κάθε κρατική επέμβαση στα διοικητικά των πανεπιστημίων. Δεν επιτρέπεται η εκτελεστική εξουσία να διακόπτει τη θητεία Πρυτάνεων και Συγκλήτων που έχουν νόμιμα εκλεγεί, και δεν μπορεί η πολιτεία με νόμο να αναθέτει τη διοίκηση των ΑΕΙ σε Συμβούλια όπου μετέχουν εξωπανεπιστημιακά πρόσωπα. Οσο για την «προειδοποίηση» ότι θα διακοπεί η χρηματοδότηση των ΑΕΙ «σε περίπτωση μη πλήρους εφαρμογής του νόμου» («Καθημερινή» 14/12/11), η υπουργός Παιδείας είναι αρκετά ευφυής για να ξέρει ότι και μόνο η αναφορά της αποτελεί ατόπημα, καθώς η χρηματοδότηση των ΑΕΙ δεν είναι παραχώρηση, αλλά συνταγματικά κατοχυρωμένη υποχρέωση της πολιτείας.

Το μεγάλο ερώτημα είναι, τι στάση πρέπει να κρατήσουν τα ΑΕΙ όταν παρά τα παραπάνω το υπουργείο προτείνει και η Βουλή ψηφίσει νόμο που ορισμένες διατάξεις του κρίνονται από τις Συγκλήτους καταλυτικές της συνταγματικά κατοχυρωμένης αυτοδιοίκησης. Πρώτο τους καθήκον να προσφύγουν στο Συμβούλιο της Επικρατείας, και το έκαναν. Ομως ώσπου να βγει η απόφαση, τι θα γίνει; Είναι τα Ιδρύματα υποχρεωμένα να εφαρμόσουν ολόκληρο τον νόμο, ή όχι; Ας ανατρέξουμε πάλι στο Σύνταγμα. Το άρθρο 16,1 ορίζει ότι «η ακαδημαϊκή ελευθερία και η ελευθερία της διδασκαλίας δεν απαλλάσσουν από το καθήκον της υπακοής στο Σύνταγμα». Σε αυτό το άρθρο οι νόμοι παραλείπονται, αναφέρονται όμως στο άρθρο 120,2, όπου ο συνταγματικός νομοθέτης ορίζει ότι οι πολίτες είναι υποχρεωμένοι να σεβαστούν το Σύνταγμα και τους νόμους που συμφωνούν μαζί του: «Ο σεβασμός στο Σύνταγμα και τους νόμους που συμφωνούν με αυτό και η αφοσίωση στην πατρίδα και τη Δημοκρατία αποτελούν θεμελιώδη υποχρέωση όλων των Ελλήνων» – ιδιαίτερα των ακαδημαϊκών δασκάλων, θα συμπληρώναμε, που είναι δημόσιοι λειτουργοί (άρθρο 16,6) και κατά τεκμήριο πρόσωπα αυξημένης ευθύνης! Οσο λοιπόν οι διοικήσεις των ΑΕΙ κρίνουν ότι ορισμένες διατάξεις του νόμου αντιβαίνουν στο Σύνταγμα, έχουν κάθε δικαίωμα, αν όχι και καθήκον, να μην τις σεβαστούν. Το τελευταίο ισχύει, κατά τη γνώμη μας, και για κάθε μέλος της πανεπιστημιακής κοινότητας ξεχωριστά.

 

Φανης Ι. Κακριδης - Νέα Κηφισιά

 

ΠΗΓΗ

 

 

Write a comment

Comments: 0