Τον άμεσο διορισμό των εκλεγμένων μελών ΔΕΠ ζητούν οι Α-λέκτορες (tanea.gr)

Από τον Οκτώβριο του 2010, η Πρωτοβουλία Μελών Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (ΔΕΠ) υπό Αναμονή Τοποθέτησης Α-Λέκτωρ διεκδικεί τον άμεσο διορισμό όλων των εκλεγμένων μελών ΔΕΠ και ΕΠ και τη δημοσιοποίηση της σχετικής λίστας με στόχο τη διασφάλιση της διαφάνειας.

Όπως αναφέρουν σε ανακοίνωση που εξέδωσαν την τετάρτη, έπειτα από πολλές πιέσεις, πραγματοποιήθηκαν διορισμοί με βάση την αναρτημένη στην ιστοσελίδα του υπουργείου Παιδείας λίστα τον Δεκέμβριο του 2010 και τον Δεκέμβριο του 2011. Αυτή τη στιγμή εκκρεμούν οι διορισμοί πλέον των 800 μελών ΔΕΠ και ΕΠ, εκλεγμένων εδώ και περίπου 2 χρόνια.

«Στις 14 Φεβρουαρίου 2012, με το έγγραφο Φ.122.1/36/15530/Β2 υπογεγραμμένο από τον ειδικό γραμματέα του υπουργείου Παιδείας, Β. Παπάζογλου, δίνεται η δυνατότητα στους υπηρετούντες μόνιμους δημοσίους υπαλλήλους να διοριστούν σε θέση μέλους ΔΕΠ με μεταφορά πίστωσης.

» Η ΠΟΣΔΕΠ έσπευσε να επικροτήσει την παραπάνω ενέργεια του υπουργείου και να διατυπώσει αίτημα που αφορά αποκλειστικά μία μόνο κατηγορία συναδέλφων, αγνοώντας προκλητικά το μεγαλύτερο μέρος των αδιόριστων μελών ΔΕΠ και ΕΠ, τα οποία ακόμα και δύο χρόνια μετά την εκλογή τους παραμένουν στην ανεργία, την ελάχιστα αμειβόμενη ή και αμισθί εργασία.

» Η δυνατότητα μεταφοράς πίστωσης των ήδη υπηρετούντων στο δημόσιο εκλεγμένων μελών ΔΕΠ μπορεί να θεωρηθεί θετικό βήμα, καθώς μειώνει τον συνολικό αριθμό των αδιόριστων μελών.

» Ωστόσο, πρέπει ρητά να διασφαλιστεί από την ηγεσία του υπουργείου Παιδείας ότι:

  • αυτές οι «οιονεί μετατάξεις», όπως χαρακτηριστικά αναφέρονται στο σχετικό έγγραφο, δεv θα υπολογιστούν ως νέοι διορισμοί δεσμεύοντας νέες πιστώσεις και ότι
  • θα ολοκληρωθούν εντός του 2012 οι διορισμοί των υπολοίπων αδιόριστων συναδέλφων, όπως έχουν κατ’ επανάληψη δεσμευθεί στο Κοινοβούλιο η Υπουργός (23 και 24/8/2011) και ο Αναπληρωτής Υπουργός Παιδείας (9 και 19/12/2011).

» Η Πρωτοβουλία Α-Λέκτωρ εμμένει αταλάντευτα στο βασικό της αίτημα για άμεσο διορισμό όλων των εκλεγμένων μελών ΔΕΠ και ΕΠ εντός του 2012 και καλεί τα ακαδημαϊκά, διοικητικά και συλλογικά όργανα των Πανεπιστημίων να συνδράμουν στον αγώνα αυτό».

 

 

ΠΗΓΗ

 

 

Write a comment

Comments: 0