Το δημόσιο Πανεπιστήμιο, ο Ν. 4009/2011 και ο Φορέας Ε.Ε.ΔΙ.Π. (topontiki.gr)

Γράφει ο Μανόλης Ντουντουνάκης, Πρόεδρος Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Συλλόγων Ειδικού & Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού Α.Ε.Ι.

Το να επιμένει κανείς να εφαρμόσει τον νόμο 4009/11 για τα ΑΕΙ, ο οποίος ελέγχεται εκτός των άλλων και για τη συνταγματικότητά του, ενώ ουδέποτε είχε τη συναίνεση της ακαδημαϊκής κοινότητας, είναι ατελέσφορη προσπάθεια. Έχει γίνει πλέον κοινή συνείδηση ότι ο νόμος αυτός υποβαθμίζει τις σπουδές και τα πτυχία, διαλύει την έρευνα και τα γνωστικά αντικείμενα, ενώ εισάγει με έμμεσο τρόπο δίδακτρα και προσδίδει επιχειρηματικό χαρακτήρα στη λειτουργία του δημόσιου Πανεπιστημίου αλλοιώνοντας τον ρόλο του. Στην ουσία αποτελεί την εφαρμογή του καταστροφικού Μνημονίου στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση. Η Π.Ο.Σ.Ε.Ε.ΔΙ.Π. Α.Ε.Ι. εξ αρχής τοποθετήθηκε δημόσια υπέρ της μη εφαρμογής του Ν.4009/2011 μέχρι την απόσυρσή του, θέση στην οποία εξακολουθεί να εμμένει αταλάντευτα. Η Πανεπιστημιακή  κοινότητα δεν πρέπει να δεχτεί ημίμετρα. Έτσι:

-Πρώτα αίτημά μας είναι η αναστολή εφαρμογής του Νόμου.

-Το Υπουργείο πρέπει να κάνει διάλογο με τους Φορείς, που εδώ και καιρό έχουν καταθέσει προτάσεις, για την κατάρτιση ενός υγιούς νέου νόμου πλαισίου που τόσο ανάγκη έχουν τα Πανεπιστήμια διατηρώντας και βελτιώνοντας τα θετικά του προϋπάρχοντος νομικού πλαισίου και διορθώνοντας αδυναμίες λάθη και ελλείψεις.

-Επιπλέον πρέπει να δημιουργηθεί ένα μέτωπο Υπουργείου – Εκπαιδευτικής κοινότητας για την εξαίρεση της Παιδείας από το μνημόνιο ως διέξοδο από την κρίση. Η «μνημονιακή» κα Διαμαντοπούλου μέσα σε μόλις δυο χρόνια διέλυσε κυριολεκτικά τη δημόσια Εκπαίδευση. Είναι επιτακτική ανάγκη τώρα, να αποδειχτεί έμπρακτα ότι η Παιδεία είναι επένδυση για το μέλλον της χώρας.

Ως άμεσα μέτρα προτείνουμε:

- άμεση και επαρκής χρηματοδότηση των Ιδρυμάτων με την κατάργηση της πολιτικής των δωδεκατημορίων και την άμεση απόδοση των από το νόμο προβλεπόμενων πιστώσεων του ετήσιου τακτικού προϋπολογισμού των Ιδρυμάτων.

- οι εκλογές ακαδημαϊκών οργάνων, των οποίων η θητεία λήγει με το τέλος του τρέχοντος ακαδημαϊκού έτους, να γίνουν με το προ του Ν.4009/2011 θεσμικό πλαίσιο.

Ειδικότερα για το φορέα Ε.Ε.ΔΙ.Π., θα θέλαμε ο νέος νόμος να περιλαμβάνει:

Διατήρηση του ενιαίου φορέα Ε.Ε.ΔΙ.Π. Πιστεύουμε ότι το, πλην ΔΕΠ, Διδακτικό  Προσωπικό των Πανεπιστήμιων θα πρέπει να έχει μια ενιαία μορφή με τη σημερινή  (Ε.Ε.ΔΙ.Π) ή άλλη ονομασία. Τα μέλη του ενιαίου Φορέα, θα πρέπει να έχουν αναβαθμισμένα, σε σχέση με τα σημερινά, προσόντα πρόσληψης (συναφές πτυχίο και Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης και επαγγελματική η/και ερευνητική εμπειρία). 

Αυτοδίκαιη ένταξη υπηρετούντων. Οποιαδήποτε μεταβολή στο υφιστάμενο καθεστώς του φορέα Ε.Ε.ΔΙ.Π. θα πρέπει να συνοδεύεται από αντίστοιχη πρόβλεψη για τα υπηρετούντα μέλη του φορέα. Ειδικότερα, απαιτείται η ρητή αναφορά για «αυτοδίκαιη ένταξη» όλων των υπηρετούντων μελών Ε.Ε.ΔΙ.Π. σε τυχόν νέο φορέα του πλην του ΔΕΠ εκπαιδευτικού προσωπικού των ΑΕΙ.

Εκπροσώπηση στα Όργανα Διοίκησης των Πανεπιστημίων και στα εκλεκτορικά σώματα. Θεωρούμε αυτονόητη την εκπροσώπηση ενός αμιγώς διδακτικού φορέα των ιδρυμάτων στο Συμβούλιο Διοίκησης, στη Κοσμητεία, στη Γ.Σ Τμήματος και στα εκλεκτορικά σώματα εκλογής Πρύτανη και Κοσμήτορα.

Εντάξεις στο Φορέα ΕΕΔΙΠ μετά από καταγραφή των αναγκών του Ιδρύματος σε επίπεδο Ιδρύματος, Σχολής, γνωστικού αντικείμενου και εσωτερική προκήρυξη με βάση αυτές. Δυνατότητα ένταξης να έχουν μόνο μόνιμα μέλη Διοικητικού Προσωπικού, ΙΔΑΧ και ΕΤΕΠ που εργάζονται στα Εργαστήρια, έχουν επαρκές διδακτικό και ερευνητικό έργο και έχουν τα απαραίτητα από το νόμο τυπικά προσόντα

Παράλληλα, ως Π.Ο.Σ.Ε.Ε.ΔΙ.Π. Α.Ε.Ι. θεωρούμε ότι κατά προτεραιότητα πρέπει να αντιμετωπιστούν τα παρακάτω θέματα των Πανεπιστημίων:

Αναμόρφωση Πανεπιστημιακού Μισθολογίου. Θεωρούμε ότι πρέπει να ξεκινήσει άμεσα ένας διάλογος για την εύρεση ενός κοινά αποδεκτού μισθολογίου με μεσοπρόθεσμο ορίζοντα εφαρμογής και χωρίς οριζόντιες περικοπές.

Νέο θεσμικό πλαίσιο για την έρευνα. 

Εκκρεμείς διορισμοί. Η πρόσληψη των μελών Δ.Ε.Π. και Ε.Ε.ΔΙ.Π., των οποίων έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία επιλογής πρέπει να δρομολογηθεί.

Τελειώνοντας, θα θέλαμε να εκφράσουμε την ανησυχία μας για τις αναμενόμενες αλλαγές στα Πανεπιστήμια της χώρας με το λεγόμενο «Καλλικράτη» στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, που θα επιφέρει ένα πολύ εκτεταμένο κύμα συγχωνεύσεων τμημάτων, Σχολών ή/και Πανεπιστήμιων και κύριο θύμα τα πολύ “νέα” και ακριτικά Πανεπιστήμια της χώρας, που δεν πρόλαβαν να «επανδρωθούν». Παράπλευρη απώλεια, αλλά πολύ σημαντική, οι εκτεταμένες απολύσεις πάσης φύσεως προσωπικού που δε θα περιοριστούν σε συμβασιούχους και με συμβάσεις Ιδιωτικού Δίκαιου αλλά θα επεκταθούν και στο μόνιμο τεχνικό και διοικητικό προσωπικό των Πανεπιστήμιων και στο μόνιμο Διδακτικό Προσωπικό, ιδιαίτερα των χαμηλών βαθμίδων. Πιστεύουμε ότι η πολιτεία, οφείλει να εξασφαλίσει συνθήκες σεβασμού, αυτονομίας και ελευθερίας της ερευνητικής δράσης και να μην προχωρήσει με κανόνες της αγοράς σε ένα πολύ εκτεταμένο και χωρίς λογική και όραμα «Καλλικράτη».

Η υπεράσπιση του δημόσιου πανεπιστημίου είναι υπεράσπιση της κοινωνίας.

 

ΠΗΓΗ

 

 

Write a comment

Comments: 0