Διαπομπεύουν τα δημόσια ΑΕΙ (topontiki.gr)

Φαίνεται ότι βρισκόμαστε μπροστά σε σημαντικές εξε­λίξεις στα ελληνικά πανεπιστήμια, ειδικά με το νέο μισθολόγιο και τις μεγάλες περικοπές στις ήδη χαμηλές αποδοχές των πανεπιστημιακών, οι οποίες είναι στάσιμες από το 2004. Οι εξελίξεις φαίνεται να σηματοδοτούν το τέλος του δημόσιου πανεπιστημίου, αφού εμμέσως αλλά σαφέστατα σπρώ­χνουν εκτός μεγάλο αριθμό άξιων και επιτυχημένων επιστημόνων....

Δεν είναι υπερβολικό να μιλήσου­με για Αρμαγεδδώνα, για την επέ­λαση του οποίου το «πράσινο φως» άναψε ο υπουργός Οικονομικών Γι­άννης Στουρνάρας, που μάλιστα εί­ναι και καθηγητής σε ελληνικό... δη­μόσιο πανεπιστήμιο!!!

Οι περικοπές είναι ιδιαίτερα υψηλές και οδηγούν τους πανεπιστημιακούς σε μισθούς κατώτερους ακόμη και υπαλ­λήλων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Δ.Ε.) σε ΔΕΚΟ, ενώ συμπληρώνουν την ισοπέδωση οι επίσης δραματικές περι­κοπές στην επιχορήγηση των πανεπι­στημίων για έρευνα, εξοπλισμό, εκπαι­δευτικό προσωπικό κ.ά.

 

Κατεδάφιση

Η εκτίμηση πολλών σοβαρών παρα­τηρητών του χώρου της Παιδείας, των προθέσεων της κυβέρνησης αλλά και των σχεδίων των πολυποίκιλων επι­χειρηματικών συμφερόντων που ανα­πτύσσονται στον χώρο της ανώτατης εκπαίδευσης είναι ότι στόχος είναι η κατεδάφιση του δημόσιου πανεπιστή­μιου, ώστε να ανοίξει διάπλατα ο δρό­μος για την αλλαγή του άρθρου 16 και την ίδρυση ιδιωτικών πανεπιστημίων...

Δεν είναι τυχαίο ότι τον χορό της δυ­σφήμησης του δημόσιου πανεπιστήμι­ου σύρουν δύο μεγάλα κανάλια εθνι­κής κλίμακας (και οι διασυνδεόμενες εφημερίδες τους), που παράλληλα προβάλλουν με κάθε δυνατό τρόπο νεοπαγείς επιχειρηματικές πρωτοβου­λίες για ιδιωτικά «πανεπιστήμια» στην Ελλάδα, τα οποία μάλιστα προσπαθούν να μας πείσουν ότι θα διασώσουν το κύρος της ανώτατης εκπαίδευσης στην Ελλάδα.

Είναι τα ίδια ΜΜΕ που έχουν στοχοποιήσει τις πρυτανικές αρχές του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλο­νίκης ως εκδίκηση για την αδυναμία εφαρμογής του νόμου «Διαμαντοπού­λου», αλλά και τα ίδια που εξερράγη­σαν με τις αλλαγές του συγκεκριμένου νόμου καθώς είχαν προετοιμάσει, προφανώς σε συνεργασία με την απελθού­σα ηγεσία του υπουργείου Παιδείας, την είσοδο ανθρώπων τους στα Συμβούλια Διοίκησης, όπου χωρίς έλεγχο θα καθόριζαν τα πάντα στα πανεπιστή­μια (ακόμη και τον κοσμήτορα, που θα όριζε μόνος του το εκλεκτορικό σώμα για την εκλογή των πανεπιστημιακών).

Οι ευθύνες της Άννας Διαμαντοπού­λου είναι τεράστιες, καθώς σε εποχή οικονομικής κρίσης προτίμησε, αντί να ενισχύσει το δημόσιο πανεπιστήμιο, να αναπτύξει μία λυσσαλέα κόντρα με τους πανεπιστημιακούς και ειδικότερα τις πρυτανικές αρχές, συμβάλλοντας στην κατεδάφιση της εικόνας των ΑΕΙ και του κύρους των πανεπιστημιακών. Όπως αρκετοί υποστηρίζουν, η κόντρα δεν έγινε τυχαία, αλλά επεδίωκε τη δη­μιουργία αρνητικής εικόνας στην κοινή γνώμη για τους πανεπιστημιακούς, γε­γονός που θα διευκόλυνε την ιδιωτικο­ποίηση της ανώτατης εκπαίδευσης.

Δεν είναι τυχαίο ότι το υπουργείο Παιδείας ουδέποτε εξήγησε γιατί τα ελληνικά πανεπιστήμια είναι χαμη­λά στις διεθνείς κατατάξεις, οι οποί­ες προκύπτουν με βάση το επίπεδο χρηματοδότησης για εκπαίδευση και έρευνα (το επίπεδο των οποίων και οι προηγούμενες κυβερνήσεις κρατού­σαν πολύ χαμηλά).

Η Διαμαντοπούλου δεν ήταν βέβαια μόνη. Είχε μαζί της τον Γιάννη Πανά­ρετο (που ουσιαστικά εκπροσωπούσε άμεσα τον Γιώργο Παπανδρέου) και στην πραγματικότητα είχε στηθεί ένας μηχανισμός με στόχο τον έλεγχο και τη χειραγώγηση των πανεπιστημίων.

Η αλήθεια είναι ότι δεν ήταν μόνοι τους... Μαζί τους ήταν και ο Θόδωρος Πάγκαλος (που συνηθίζει να εξαπολύ­ει χυδαίες επιθέσεις εναντίον των πα­νεπιστημιακών), ο Γιάννης Ραγκούσης και διάφορα άλλα πολιτικά στελέχη, τα οποία διακρίνονται για νεοφιλελεύθε­ρες απόψεις, οι οποίοι κατατάσσονται μεταξύ των φανατικών «μνημονιακών» και αρέσκονται να προβάλλονται ως σοσιαλιστές ή κεντροαριστεροί.

 

Κερδοσκοπία

Αυτό που ουσιαστικά προκύπτει από τις εξελίξεις στα πανεπιστήμια είναι ότι η συρρίκνωση των μισθών των πανεπι­στημιακών αποτελεί μέρος ενός ευρύ­τερου σχεδίου που εξυπηρετεί την κερ­δοσκοπία των επιχειρηματιών της ανώ­τατης εκπαίδευσης υπό την έννοια ότι θα μπορούν να προσλαμβάνουν καθη­γητές με χαμηλό μισθολογικό κόστος, όταν (και βέβαια αν) ιδρυθούν ιδιωτικά πανεπιστήμια στην Ελλάδα.

Το εντυπωσιακό της υπόθεσης εί­ναι η σιωπή του ΠΑΣΟΚ – ο πρόεδρός του είναι επίσης καθηγητής πανεπι­στημίου – και της ΔΗΜΑΡ (με πολ­λούς πανεπιστημιακούς στους κόλ­πους της) στο θέμα του μισθολογίου των πανεπιστημιακών, στην υποχρηματοδότηση των ιδρυμάτων και στην προοπτική της κατάργησης των δω­ρεάν συγγραμμάτων.

Αρκετοί εκτιμούν ότι ΠΑΣΟΚ και ΔΗΜΑΡ μπορεί να συναινέσουν στην αλλαγή του άρθρου 16, δήθεν στο όνομα του περιορισμού της φοιτητι­κής μετανάστευσης στο εξωτερικό. Ο πραγματικός λόγος, όμως, θα είναι η εξυπηρέτηση των ιδιωτικών συμφε­ρόντων στον χώρο της Παιδείας, τα οποία σχετίζονται άμεσα με ΜΜΕ που έχουν την ικανότητα να ανεβάζουν και να κατεβάζουν κυβερνήσεις, αλλά και να αναδεικνύουν ή να «τσαλακώ­νουν» πολιτικούς, πανεπιστημιακούς και όποιον τους κάνει κέφι..

 

ΠΗΓΗ

 

 

Write a comment

Comments: 0