Πανεπιστήμιο: Απαξίωση από την πολιτεία, μηδενικές πιστώσεις και διορισμοί (goodnet.gr)

Σε μαρασμό οδηγείται το Πανεπιστήμιο Κρήτης, αδυνατώντας να υλοποιήσει τα προγράμματα σπουδών του, αφού η πολιτεία το απαξιώνει οικονομικά, έχει μηδενίσει τις προσλήψεις συμβασιούχων που καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες, καταργεί οργανικές θέσεις, μειώνει τους μισθούς. Θεωρείται, δε, δεδομένο ότι αν η πολιτεία επιμείνει να τηρεί την ίδια στάση απέναντι στα πανεπιστήμια γενικότερα, τότε η συρρίκνωσή τους και οι συγχωνεύσεις τους και κατ’ επέκταση του Πανεπιστημίου Κρήτης, είναι δεδομένη.

 

Το Πανεπιστήμιο, με απόφαση της Συγκλήτου έμεινε χθες συμβολικά κλειστό, σε ένδειξη διαμαρτυρίας για την κατάρρευση στην οποία οδηγείται, όπως και άλλα περιφερειακά πανεπιστημιακά ιδρύματα της χώρας....

• Ορατές οι συγχωνεύσεις, προβληματική η λειτουργία τμημάτων κυρίως στο Ρέθυμνο


Το πρωί δόθηκε συνέντευξη τύπου στις εγκαταστάσεις του πανεπιστημίου στην έδρα του, το Ρέθυμνο, όπου υπογραμμίστηκαν από τον πρύτανη Ευρ. Στεφάνου και τον αντιπρύτανη Κ. Τζανάκη τα οξύτατα προβλήματα που αντιμετωπίζει.

Κυριότερα αυτών, ο μηδενισμός των πιστώσεων για προσλήψεις συμβασιούχων ΠΔ/407 που καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες του Ιδρύματος και η σίτιση των φοιτητών, καθώς το πανεπιστήμιο αδυνατεί να σιτίσει όσους θα έπρεπε αφού δεν του έχει επιτραπεί από την πολιτεία να χρησιμοποιήσει το ταμειακό του υπόλοιπο για το σκοπό αυτό.

Όπως τονίστηκε, η στάση της πολιτείας απέναντι στα πανεπιστήμια, παρά μάλιστα το γεγονός ότι σε διεθνείς αξιολογήσεις αρκετά, όπως το Π.Κ., είναι μεταξύ των πρώτων, οδηγεί σε συρρίκνωση των ιδρυμάτων και αδυναμία λειτουργίας.

Η συνέντευξη έγινε σε απευθείας σύνδεση με τις εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου στο Ηράκλειο, παρόντος του αντιπρύτανη κ. Τζιρίτα, προσωπικού του ιδρύματος, φοιτητών και τοπικών βουλευτών αλλά και με το Πανεπιστήμιο Αιγαίου στη Μυτιλήνη και τον πρύτανη του Πάρι Τσάρτα, το οποίο ως περιφερειακό πανεπιστήμιο αντιμετωπίζει κοινά προβλήματα με το πανεπιστήμιο Κρήτης και οι δύο πρυτάνεις θα προχωρήσουν σε κοινό διάβημα στο υπουργείο παιδείας, διεκδικώντας πιστώσεις για τους συμβασιούχους και διορισμό των εκλεγμένων μελών ΔΕΠ και λύση στο θέμα της σίτισης.

Αν αυτό δεν γίνει, όπως τόνισε ο κ. Στεφάνου, θα σημάνει μείωση της ποιότητας της παρεχόμενης εκπαίδευσης σε ό,τι αφορά τους διδάσκοντες και για να μπορέσει να σιτίσει το πανεπιστήμιο τους φοιτητές θα πρέπει να είναι πραγματικά άποροι. «Ας κρατήσουμε όμως μια αισιοδοξία ότι θα τα καταφέρουμε», είπε χαρακτηριστικά.     
 
Στη συνέντευξη τύπου στο Ρέθυμνο παραβρέθηκαν εκπροσωπώντας την Τοπική Αυτοδιοίκηση και εκφράζοντας τη στήριξή τους στις πρυτανικές αρχές ο Δήμαρχος Ρεθύμνου Γιώργος Μαρινάκης και ο περιφερειακός σύμβουλος, Γιάννης Παρασύρης. Παρόντα ήταν επίσης μέλη της πανεπιστημιακής κοινότητας του Ρεθύμνου.

ΨΗΛΑ ΣΕ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΕΡΓΟ ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ, ΧΑΜΗΛΑ ΣΕ ΑΝΑΛΟΓΙΑ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ - ΔΙΔΑΣΚΟΜΕΝΩΝ

Ορισμένα τμήματα του Πανεπιστημίου δεν μπορούν πραγματικά να λειτουργήσουν και να παρέχουν ποιοτικό εκπαιδευτικό έργο, τόνισε ο κ. Στεφάνου στην έναρξη της συνέντευξης.

Τόνισε ωστόσο ότι παρά τις δυσκολίες, το πανεπιστημιακό ίδρυμα της Κρήτης είναι πολύ ψηλά στην ποιότητα ερευνητικού έργου.
«Οι αξιολογήσεις που γίνονται συχνά, στηρίζονται σε κάποια κριτήρια τα οποία είναι η ερευνητική δραστηριότητα του ιδρύματος, η ποιότητα της εκπαιδευτικής διαδικασίας, η σύνδεσή του με τη διεθνή πανεπιστημιακή κοινότητα και το Πανεπιστήμιο Κρήτης είναι ένα από τα ιδρύματα που βρίσκεται σε πάρα πολύ υψηλή θέση.

Σε ό,τι αφορά το ερευνητικό κριτήριο που αντικατοπτρίζει τις προσπάθειες του ακαδημαϊκού προσωπικού του ιδρύματος αλλά και των υπαλλήλων που στηρίζουν τους καθηγητές, το Πανεπιστήμιο Κρήτης είναι στο 69 – 70%, ψηλότερα δηλαδή σε αυτό το κριτήριο από άλλα ιδρύματα διεθνώς αναγνωρισμένα, τα οποία όμως τελικά είναι πιο ψηλά από το Π.Κ. στις αξιολογήσεις.  Και αυτό γιατί στους άλλους δείκτες που έχουν σχέση με την αναλογία διδασκόντων – διδασκομένων, το Π.Κ. είναι πολύ χαμηλά, περίπου στο 17%. Δεν ευθυνόμαστε για αυτό βέβαια αφού δεν μας ρωτάνε ποτέ πόσους φοιτητές μπορεί να αντέξει το ίδρυμά μας σε σχέση με τις δυνατότητες και το προσωπικό του. 
Δεν μπορεί να στηριχθεί το θέμα της ποιοτικής εκπαίδευσης στον αριθμό των διδασκόντων που έχουμε, τη στιγμή που το 10% περίπου του προσωπικού μας περιμένει το διορισμό του», υπογράμμισε.

ΤΑ ΟΞΥΤΑΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ

Τα οξύτατα προβλήματα που αντιμετωπίζει το Πανεπιστήμιο Κρήτης και χρήζουν άμεσης επίλυσης είναι αυτό του μηδενισμού πιστώσεων για τους συμβασιούχους διδάσκοντες και η σίτιση των φοιτητών, καθώς η επιχορήγηση δεν επαρκεί. 

Σε ό,τι αφορά τους συμβασιούχους ο κ. Τζανάκης στην εισήγησή του τόνισε: «Στο Πανεπιστήμιο Κρήτης το 17% των διδασκόντων είναι συμβασιούχοι. Καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες σε αντικείμενα που ενδεχομένως δεν έχει το πανεπιστήμιο το αντίστοιχο προσωπικό ή αρκετούς από τους 48 υπό διορισμό μέλη ΔΕΠ. Φέτος έχουμε τον μηδενισμό. Ο τετραετής προϋπολογισμός επιχειρείται να καταργηθεί, έχουμε μια κατάσταση η οποία μας οδηγεί σε αδυναμία λειτουργίας και αδυναμία υλοποίησης των προγραμμάτων σπουδών».

Ο κ. Τζανάκης ανέφερε ως χαρακτηριστικά παραδείγματα τμημάτων που αδυνατούν να υλοποιήσουν το πρόγραμμα σπουδών τους λόγω της κακής αναλογίας διδασκόντων – διδασκομένων, το Οικονομικό και το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης.

«Το Οικονομικό έχει τη χειρότερη αναλογία, 1 προς 60 και το Παιδαγωγικό Δ.Ε. του οποίου ανεστάλη η λειτουργία για μια εβδομάδα η αναλογία είναι η τρίτη χειρότερη που έχει το πανεπιστήμιο, 1 προς 52 όταν πριν δυο χρόνια ήταν 1 προς 32. Μέσα σε δυο χρόνια έχουμε μια επιδείνωση. Έχουμε εκλεγμένους που δεν διορίζονται, το προσωπικό για λόγους αναζήτησης καλύτερης τύχης ή λόγω ηλικίας φεύγει εκτός πανεπιστημίου, με αποτέλεσμα να αποψιλώνεται το πανεπιστήμιο και άρα να επιδεινώνεται η αναλογία που ανέφερα πριν η οποία μας οδηγεί σε αδυναμία υλοποίησης των προγραμμάτων».

Το δεύτερο μεγάλο πρόβλημα του πανεπιστημίου είναι αυτό της σίτισης των φοιτητών, καθώς φέτος το ίδρυμα έχει τη δυνατότητα να σιτίζει τους μισούς σε σχέση με πέρυσι.

«Οι φοιτητές σιτίζονται με πολύ μεγάλη δυσκολία, ακριβώς επειδή υπήρξε όχι μείωση της διατιθέμενης πίστωσης, αλλά αυτό που συνέβη είναι ότι δεν μας επετράπη να υλοποιήσουμε τον προγραμματισμό των συμβάσεων που είχαμε υπογράψει για 3,5 χιλιάδες φοιτητές, λόγω του ότι οι οδηγίες του υπουργείου οικονομικών είναι να μη χρησιμοποιήσουμε τα ταμειακά μας υπόλοιπα. Αν μπορούσαμε να τα χρησιμοποιήσουμε, θα είχαμε τη δυνατότητα να σιτίσουμε τους φοιτητές που σιτίζαμε και πέρυσι.

Αυτή τη στιγμή όμως μπορούμε να σιτίζουμε μόνο το 29,5% των προβλεπομένων από τις συμβάσεις άρα 1.000 περίπου φοιτητές.

Αξίζει να πούμε επίσης ότι ενώ μέχρι πέρυσι σιτίζαμε φοιτητές που είχαν οικογενειακό εισόδημα της τάξης των 40 χιλιάδων ευρώ, αυτή τη στιγμή μπορούμε να σιτίζουμε τους φοιτητές που είναι από 14.000 ευρώ και κάτω το οικογενειακό εισόδημα στο Ηράκλειο και δυστυχώς για το Ρέθυμνο όσους έχουν οικογενειακό εισόδημα από 10.000 ευρώ και κάτω. Τους άπορους δηλαδή».
Η λύση έχει προταθεί από το Π.Κ και είναι αύξηση του προϋπολογισμού και χρήση του ταμειακού υπολοίπου.

Το Πανεπιστήμιο Κρήτης, όπως τόνισε ο κ. Τζανάκης έχει πάρει μια απόφαση τροποποίησης του προϋπολογισμού του περιμένοντας να ευοδωθούν οι προφορικές υποσχέσεις του υπουργείου παιδείας.

ΥΠΟΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

«Στο ερευνητικό έργο δυστυχώς η πολιτεία δεν μας έχει συνηθίσει να παρέχει τη στήριξή της», τόνισε ο κ. Σεφάνου απαντώντας σε σχετική ερώτηση, υπογραμμίζοντας ότι το Πανεπιστήμιο Κρήτης σε ό,τι αφορά την ερευνητική δραστηριότητα κάνει ότι μπορεί για να είναι αυτοδύναμο.

«Τα μέλη του κυνηγούν με την έννοια της λέξης τα προγράμματα, όπου μπορούν να το κάνουν, κι έτσι η έρευνα είναι σχεδόν αυτοχρηματοδοτούμενη. Σε αυτό το θέμα οι προσπάθειές μας γίνονται με τον ίδιο τρόπο. Το θέμα είναι να έχουμε το προσωπικό το οποίο μέχρι τώρα ήταν ιδιαίτερα επιτυχημένο σε αυτήν την κατεύθυνση».

ΣΤΗΡΙΞΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ

Τη στήριξή του στον αγώνα του Πανεπιστημίου εξέφρασε στον σύντομο χαιρετισμό του ο δήμαρχος Ρεθύμνου. «Είναι θλιβερή η αντιμετώπιση των πανεπιστημίων από την κεντρική εξουσία. Το ζούμε κι εμείς στην τοπική αυτοδιοίκηση. Είναι ατυχέστατη επιλογή γιατί χτυπούν τη ραχοκοκαλιά της κοινωνίας και διασπούν τη σημαντική δουλειά που γίνεται σε αυτούς τους δυο χώρους. Μονίμως περικόπτουν από τα πανεπιστήμια και την τοπική αυτοδιοίκηση.

Είμαστε ανοιχτοί να βοηθήσουμε όπως μπορούμε με κοινές δράσεις, κοινές διεκδικήσεις και πάνω από όλα με την κοινή επιθυμία το πανεπιστήμιο να κατακτά συνεχώς υψηλότερες θέσεις και πρωτεύουσα θέση στον επιστημονικό χώρο», σημείωσε ο κ. Μαρινάκης.

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ ΑΠΟΤΟΝ Α. ΞΑΝΘΟ

Ο βουλευτής Ρεθύμνου του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ κ. Ανδρέας Ξανθός έστειλε επιστολή συμπαράστασης στον Πρύτανη του Πανεπιστημίου Κρήτης κ. Ευρυπίδη Στεφάνου με αφορμή στο συμβολικό κλείσιμο-διαμαρτυρία του Πανεπιστημίου. Ο κ. Ξανθός στην επιστολή του τονίζει:

«Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ συμπαραστέκεται με όλες του τις δυνάμεις στην προσπάθεια της πανεπιστημιακής κοινότητας του Πανεπιστημίου Κρήτης να αναδείξει τα φλέγοντα προβλήματα του ιδρύματος και να αγωνιστεί για την επίλυση τους. Στις δύο πρόσφατες κοινοβουλευτικές ερωτήσεις που κάναμε για θέματα του Πανεπιστημίου Κρήτης, αναδείξαμε μέσα από τον διάλογο με τα μέλη της πανεπιστημιακής κοινότητας τα προβλήματα εκείνα που αναγκάζουν το Ίδρυμα να μην μπορεί αντικειμενικά να λειτουργήσει την τρέχουσα ακαδημαϊκή χρονιά. Το Υπουργείο Παιδείας οφείλει να δώσει άμεσα λύση στα προβλήματα της έλλειψης διδακτικού προσωπικού και της σίτισης των φοιτητών, αν θέλει να δικαιολογήσει τον τίτλο του.

Σήμερα όχι μόνο χρειάζεται να αγωνιστούμε για να αντιστρέψουμε την πορεία υποβάθμισης του Πανεπιστημίου Κρήτης, αλλά απαιτείται να προχωρήσουμε στην όσο το δυνατό ταχεία αναβάθμιση του. Γιατί πιστεύουμε ότι η αναβάθμιση του Πανεπιστημίου αποτελεί κοινωνική επένδυση και για το Πανεπιστήμιο και για τον τόπο».

ΑΠΟΨΙΛΩΣΗ ΚΑΙ ΜΗΔΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ
"Οδηγούμαστε σε συγχώνευση"

Αποψιλώνεται το προσωπικό, εκκρεμούν 48 διορισμοί μελών ΔΕΠ, το 9,7% δηλαδή των υπηρετούντων,  δεν υπάρχει προκήρυξη νέων θέσεων όταν κάποιοι αποχωρούν και αυτό συμβαίνει από το 2010, υπάρχει απώλεια διοικητικών υπαλλήλων της τάξης του 20,6% από το 2009 μέχρι σήμερα. Πρακτικά, όπως σημείωσε ο αντιπρύτανης κ. Τζανάκης δεν θα μπορεί να λειτουργεί το Πανεπιστήμιο και μάλιστα σε δυο πόλεις και οδηγείται σε de facto συγχώνευση.

«Σύμφωνα με τα στοιχεία που δώσαμε στο υπουργείο με την εκτίμηση αποχωρήσεων μέχρι το 2016, αναμένεται το 46% των μονίμων διοικητικών υπαλλήλων να χαθεί, το οποίο αντιστοιχεί μαζί με τους αορίστου χρόνου στο 20% του συνόλου του διοικητικού προσωπικού, ενώ για το τεχνικό προσωπικό θα χαθεί το 30% εάν δεν δοθούν νέες θέσεις», σημείωσε.

Παράλληλα, στα προβλήματα με τις μακροπροθέσμες συνέπειες αναφέρονται οι μειώσεις μισθών, γιατί αυτό οδηγεί στο να φεύγουν οι διδάσκοντες, αναζητώντας καλύτερες θέσεις εργασίας ακόμη και στο εξωτερικό, όπως επίσης και η κατάργηση των οργανικών θέσεων, στο 36,8% των θέσεων που υπήρχαν με τον οργανισμό που είχε το πανεπιστήμιο το 1998. Από τότε όμως, όπως υπογράμμισε ο κ. Τζανάκης το πανεπιστήμιο έχει αλλάξει τελείως μορφή:

«Αυτή τη στιγμή έχουμε 14.000 φοιτητές και τότε ήταν 5.500, δηλαδή μεταβολή 161%, μεταπτυχιακούς έχουμε 1235 σήμερα, 475 τότε, 160% μεταβολή, Ακαδημαϊκά τμήματα έχουμε  17 τώρα, 14 τότε, 21% μεταβολή, προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών έχουμε 35 τώρα 21 τότε, μεταβολή 66%. Κι έρχεται ένας οριζόντιος νόμος να καταργήσει το 36,8% τουλάχιστον, δημιουργώντας μια πλασματική πληρότητα του 100%».

Ερωτηθείς από την Κρητική Επιθεώρηση ο κ. Τζανάκης αν κινδυνεύουν τμήματα να κλείσουν και αν η επιχειρούμενη αποψίλωση θα πλήξει περισσότερο το Ρέθυμνο ή το Ηράκλειο, καθώς υπάρχει διάχυτη η αίσθηση στην τοπική κοινωνία ότι το Ρέθυμνο είναι αυτό που βασικά αποδυναμώνεται, ο αντιπρύτανης απάντησε πως αρκετά τμήματα κυρίως του Ρεθύμνου αλλά και του Ηρακλείου έχουν δυσκολίες στο να λειτουργήσουν. Ωστόσο φαίνεται πως εκτιμά ότι το πρόβλημα δεν θα περιοριστεί στο αν θα αποδυναμωθεί η μια ή η άλλη πόλη αλλά ότι το σύστημα θα καταρρεύσει συνολικά αν συνεχιστεί αυτή η κατάσταση.

«Από τη στιγμή που δεν διορίζεται προσωπικό όλων των κατηγοριών, δεν δίνεται δυνατότητα συμβάσεων, ταυτόχρονα τρομοκρατείται ο κόσμος και φεύγει είτε λόγω μείωσης μισθών είτε μείωσης της σύνταξης, δημιουργεί μια de facto κατάσταση στο πανεπιστήμιο μας αλλά και άλλα περιφερειακά που είναι διάσπαρτα γεωγραφικά, σε αδυναμία λειτουργίας. Το αν θα συρρικνωθεί στη μια ή την άλλη πόλη το πανεπιστήμιο, πιθανόν να μη συμβεί ούτε το ένα ούτε το άλλο και να καταρρεύσει συνολικά το σύστημα».

 

 

ΠΗΓΗ

 

Comments: 0 (Discussion closed)
    There are no comments yet.