Επιστολή βουλ. Παύλου Βογιατζή για το Πανεπιστήμιο Αιγαίου προς τον Υπουργό Παιδείας Θ.Π.Α. (lesvosnews.gr)

Επιστολή προς τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού, κ. Κωνσταντίνο Αρβανιτόπουλο για καίρια ζητήματα που αφορούν τη λειτουργία του Πανεπιστημίου Αιγαίου, απέστειλε σήμερα το πρωί ο Βουλευτής, Παύλος Βογιατζής, μετά και τη χθεσινή κατ’ ιδίαν συνάντηση που είχε με τον Πρύτανη, κ. Πάρη Τσάρτα....

Στο πλαίσιο της επιτυχούς εφαρμογής του Προγράμματος «ΑΘΗΝΑ» και των στενών χρονικών ορίων για τη λήψη των σχετικών αποφάσεων από τα πανεπιστημιακά ιδρύματα της χώρας, ο Βουλευτής επισημαίνει τις ιδιαιτερότητες της πολυνησιωτικότητας και της πολυδιάσπασης των Σχολών και των Τμημάτων του Πανεπιστημίου Αιγαίου, υπογραμμίζοντας τις επιπλέον δυσκολίες που θα προκύψουν με την ισχύ της διάταξης που αφορά στην «κατάργηση ειδικοτήτων και οργανικών θέσεων» (Ν.4093/2012).

Στην επιστολή του ο Βουλευτής αναφέρεται αναλυτικά στο υψηλό επίπεδο σπουδών που προσφέρει το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, το εξαιρετικό ακαδημαϊκό έργο που έχει επιδείξει, την προώθηση της έρευνας και των καινοτόμων επιστημονικών πεδίων των σχολών του, αλλά και την καθιέρωση ενός πρότυπου συστήματος αποκεντρωμένης λειτουργίας με τη χρήση νέων τεχνολογιών που έχει επιτύχει.

Επισημαίνει όμως συγχρόνως, τόσο τις ελλείψεις που αντιμετωπίζει εδώ και χρόνια σε εκπαιδευτικό και διοικητικό προσωπικό, όσο και τους κινδύνους ως προς την ποιότητα των σπουδών, αλλά και τη συνέχιση της λειτουργίας των Τμημάτων του, σε περίπτωση που ισχύσει η προαναφερθείσα διάταξη, η οποία θα στερήσει από το ήδη ελλειμματικό προσωπικό του Πανεπιστημίου επιπλέον 35 υπαλλήλους. Αντίστοιχα, ο Βουλευτής επισημαίνει τους κινδύνους και από τη διαρκή καθυστέρηση διορισμού των 56 εκλεγμένων μελών ΔΕΠ.

Για όλους τους παραπάνω λόγους, ο Βουλευτής ζητά από τον Υπουργό να μεριμνήσει, ώστε αφενός η διάταξη του Ν.4093/2012 να μην ισχύσει για το Πανεπιστήμιο Αιγαίου και αφετέρου να προχωρήσουν άμεσα οι διαδικασίες που θα επιτρέψουν το διορισμό των αναγκαίων και ήδη εκλεγμένων μελών ΔΕΠ.

 

ΠΗΓΗ

 

Write a comment

Comments: 0