ΚΚΕ: Ερώτηση για την καθυστέρηση διορισμών εκλεγμένων μελών ΔΕΠ (902.gr)

Ερώτηση, για την καθυστέρηση διορισμών εκλεγμένων μελών ΔΕΠ και την κατάθεση των ατομικών πρυτανικών πράξεων διορισμού τους, κατέθεσαν στη Βουλή προς τον υπουργό Παιδείας, οι βουλευτές του ΚΚΕ, Γιάννης Γκιόκας, Ελένη Γερασιμίδου και Σπύρος Χαλβατζής....

Ζητούν, να προχωρήσουν άμεσα όλοι οι διορισμοί των μελών ΔΕΠ και να προκηρυχτούν επιπλέον νέες θέσεις μόνιμης, σταθερής και αποκλειστικής απασχόλησης εκπαιδευτικού και λοιπού προσωπικού, για την επαρκή πλήρωση των αναγκών της ακαδημαϊκής λειτουργίας των ΑΕΙ.

Επίσης, καλούν για μία ακόμη φορά τον υπουργό να καταθέσει, μέσα στις προθεσμίες που προβλέπει ο Κανονισμός της Βουλής, τις ατομικές πρυτανικές πράξεις διορισμού (βάσει του Ν. 3549/2007, άρθρ. 25) όλων των υπό διορισμό μελών ΔΕΠ με τον αντίστοιχο αριθμό πρωτοκόλλου εισαγωγής τους στο Υπουργείο Παιδείας.

Το πλήρες κείμενο της Ερώτησης επισημαίνει:

«Προς τον Υπουργό Παιδείας, Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού

Θέμα: Για την καθυστέρηση διορισμών εκλεγμένων μελών ΔΕΠ και την κατάθεση των ατομικών πρυτανικών πράξεων διορισμού τους

Επανερχόμαστε στην ερώτησή μας με αριθμό 2604/5-10-2012 με θέμα "Για τις τεράστιες ελλείψεις διδακτικού προσωπικού στα ΑΕΙ της χώρας" και στην αίτηση κατάθεσης εγγράφων με αριθμό 375/22-11-2012. Με τον πιο ήπιο χαρακτηρισμό θεωρούμε τις απαντήσεις του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού απαράδεκτες.

Η γενίκευση των ελαστικών σχέσεων εργασίας του διδακτικού και λοιπού προσωπικού των Πανεπιστημίων, η κάλυψη αναγκών σε εκπαιδευτικό προσωπικό με αποσπάσεις και απλήρωτη εργασία υποψήφιων διδακτόρων, η παύση σχεδόν νέων διορισμών ΔΕΠ, είναι το τοπίο που έχει παγιωθεί μετά και τις πρόσφατες νομοθετικές ρυθμίσεις της τρικομματικής κυβέρνησης. Ιδιαίτερα οξυμένο είναι το πρόβλημα που αντιμετωπίζουν περί τα 800 εκλεγμένα μέλη ΔΕΠ, των οποίων ο διορισμός καθυστερεί έως και 3 και πλέον χρόνια.

Πιο συγκεκριμένα, η καθυστέρηση του διορισμού των εκλεγμένων μελών ΔΕΠ επιτείνεται σήμερα ακόμα περισσότερο, λόγω της αναστολής οποιασδήποτε πρόσληψης ΔΕΠ το προηγούμενο έτος, της επιβολής του μέτρου 1/10 για τις προσλήψεις/συνταξιοδοτήσεις, αλλά και της πολιτικής επιμήκυνσης των ορίων συνταξιοδότησης και στους εκπαιδευτικούς της τριτοβάθμιας στα 70 χρόνια. Επιπλέον η κυβέρνηση προχώρησε στο μέτρο της μεταφοράς πίστωσης, με στόχο να καθυστερήσει ακόμα περισσότερο την πρόσληψη εκλεγμένων μελών ΔΕΠ που παραμένουν άνεργοι ή υποαπασχολούμενοι. Η τρικομματική κυβέρνηση, συνεπής στην αντιλαϊκή πολιτική της και στο χώρο της Ανώτατης Εκπαίδευσης, αρνείται, μέσω του Υπουργού Παιδείας, Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού, να δώσει στη δημοσιότητα τη λίστα κατάταξης των υπό διορισμό μελών ΔΕΠ. Η κατάσταση αυτή, παράλληλα με τη συρρίκνωση της κρατικής χρηματοδότησης στα ΑΕΙ και της φοιτητικής μέριμνας, την έλλειψη υποδομών και συγγραμμάτων, την όξυνση της καταστολής στα Πανεπιστήμια, συμπληρώνει το παζλ του "νέου πανεπιστημίου" της αγοράς.

ΕΡΩΤΑΤΑΙ ο κ. Υπουργός:

Τι μέτρα προτίθεται να λάβει ώστε να προχωρήσουν άμεσα όλοι οι διορισμοί των μελών ΔΕΠ και να προκηρυχτούν επιπλέον νέες θέσεις μόνιμης, σταθερής και αποκλειστικής απασχόλησης εκπαιδευτικού και λοιπού προσωπικού, για την επαρκή πλήρωση των αναγκών της ακαδημαϊκής λειτουργίας των ΑΕΙ.

Επίσης, καλείται για μία ακόμη φορά ο κ. Υπουργός να καταθέσει, μέσα στις προθεσμίες που προβλέπει ο Κανονισμός της Βουλής, τις ατομικές πρυτανικές πράξεις διορισμού (βάσει του Ν. 3549/2007, άρθρ. 25) όλων των υπό διορισμό μελών ΔΕΠ με τον αντίστοιχο αριθμό πρωτοκόλλου εισαγωγής τους στο Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού.

Οι βουλευτές Γιάννης Γκιόκας, Ελένη Γερασιμίδου, Σπύρος Χαλβατζής»

 

 

ΠΗΓΗ

 

 

Write a comment

Comments: 0