Τρία χρόνια σε «ομηρία» 750 καθηγητές (etypos.gr)

Σε «ομηρία» καταγγέλλουν ότι είναι εδώ και τρία χρόνια περίπου 750 πανεπιστημιακοί, πολλοί εκ των οποίων, αν και έχουν εκλεγεί από το 2010 σε θέσεις εκπαιδευτικών ιδρυμάτων σε όλη την Ελλάδα, δεν έχουν διοριστεί. «Θύματα» της δημοσιονομικής κατάστασης στην Ελλάδα, τα αδιόριστα μέλη ΔΕΠ κάνουν λόγο για προτε - ραιότητες που οφείλει να βάλει η Πολιτεία σε τομείς όπως είναι η Παιδεία, την ίδια ώρα που το εκπαιδευτικό δυναμικό στις σχολές φυλλορροεί. Μέσα στο 2012 δεν έγινε κανένας διορι - σμός στα ελληνικά πανεπιστήμια, ενώ αντί - θετα αυξήθηκε ο αριθμός των συνταξιοδοτή - σεων. Σύμφωνα με τους πανεπιστημιακούς, οι σχολές έχουν φτάσει στα όρια αντοχής τους, με την κατάσταση να χειροτερεύει στο μέλ - λον, καθώς δεν υπάρχει καμία ανανέωση στο προσωπικό....

Τα επίσημα στοιχεία για τη μείωση του συνολικού προσωπικού των πανεπιστημίων μέσα σε διάστημα 3 χρόνων καταγράφουν ένα ποσοστό της τάξης του 16,8%. Ειδικότερα, η ομάδα των λεκτόρων έχει δεχθεί μείωση που ξεπερνά το 14%. Τα νούμερα ποικίλλουν ανά εκπαιδευτικό ίδρυμα και τμήμα, με τα Πανεπι - στήμια Πατρών και Αιγαίου να παρουσιάζουν ποσοστά μείωσης της τάξης του 25%, ενώ στην Αρχιτεκτονική Αθηνών έχει εκτοξευτεί στο 50%. Kενές θέσεις Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα της Αρχιτεκτονικής, όπου σε βασικό μάθημα οι δύο από τους τρεις καθηγητές έχουν συνταξιοδο - τηθεί από το 2005 και ο τρίτος αναμένεται να φύγει με το τέλος της ακαδημαϊκής χρονιάς. Η πρωτοβουλία Μελών ΔΕΠ υπό Αναμονή Τοποθέτησης, με την ευρηματική ονομασία «Α-Λέκτωρ», εκπροσωπεί τα υπό διορισμό μέλη ΔΕΠ, πολλά εκ των οποίων είναι στη λίστα αναμονής διορισμού από το 2010 χωρίς να έχουν λάβει καμία δέσμευση για το πότε θα πραγματοποιηθεί ο διορισμός τους. «Μιλάμε για ανθρώπους από 30 μέχρι και 50 ετών με αξιόλογο διδακτικό και ερευνητικό έργο και με διεθνή παρουσία, των οποίων τα χέρια είναι δεμένα. Αν αποφασίσουμε να φύγουμε στο εξωτε - ρικό χάνουμε τη θέση μας, ενώ αν μείνουμε στην Ελλάδα παραμένουμε άνεργοι ή υπο - απασχολούμενοι επ’ αόριστον», υπογραμ - μίζει η κ. Ελευθερία Τσακανίκα, μέλος του «Α-Λέκτωρ», και συνεχίζει: «Πολλοί από μας έχουμε ήδη οικογένειες στην Ελλάδα και είναι πολύ δύσκολο να φύγουν στο εξωτερικό. Είναι θλιβερό να σκέφτεται κανείς τι απέγινε όχι μόνο ο κόπος ο δικός μας, αλλά και ο κόπος που κατέβαλαν οι γονείς μας αλλά και οι γο - νείς των γενιών που μας ακολουθούν, σπου - δάζοντας τα παιδιά τους και ενθαρρύνοντάς τα να επενδύσουν στη γνώση, στην παιδεία, στην έρευνα». Ελλειψη πιστώσεων Πριν από περίπου ένα μήνα, η πρωτοβουλία είχε συνάντηση με τον υπουργό Παιδείας κ. Κωνσταντίνο Αρβανιτόπουλο, ο οποίος ενη - μέρωσε τους πανεπιστημιακούς ότι δεν έχουν πραγματοποιηθεί διορισμοί γιατί δεν έχουν κατανεμηθεί οι αντίστοιχες πιστώσεις από τα συναρμόδια υπουργεία των Οικονομικών και Διοικητικής Μεταρρύθμισης. Σύμφωνα με ανακοίνωση των αδιόριστων πανεπιστημιακών, ο κ. Αρβανιτόπουλος έκανε λόγο για περίπου 300 θέσεις, οι οποίες θα καλυφθούν άμεσα με την καταβολή των πι - στώσεων. «Ελπίζουμε η δήλωση αυτή να απο - τελεί ουσιαστική δέσμευση αυτή τη φορά», αναφέρει η κ. Τσακανίκα, η οποία επεσήμανε επίσης ότι από το 2010 δεν έχει γίνει καμία προκήρυξη για νέες θέσεις σε κανένα πανεπι - στήμιο της Ελλάδας. «Μετά τους περίπου 750 υπό διορισμό πανεπιστημιακούς, δυστυχώς δεν ακολουθεί κανείς». ■

 

Ολο το δημοσιευμα μπορειτε να δειτε στο ακολουθο αρχειο .pdf

 

ΠΗΓΗ

24DAZO-2.pdf
Adobe Acrobat Document 88.7 KB

Write a comment

Comments: 0