"Ασφυκτιά" το Πολυτεχνείο Κρήτης (goodnet.gr)

/06/13

Η Σύγκλητος του Πολυτεχνείου Κρήτης στην υπ'αριθμ. 355/22-04-2013 συνεδρίασή της επισήμανε ότι το Ίδρυμα, με βάση τις εργαστηριακές υποδομές, τον αριθμό μελών ΔΕΠ και τη χρηματοδότηση, δεν μπορούσε να ανταπεξέλθει στον αριθμό φοιτητών τον οποίο δέχθηκε το Ακαδημαϊκό Έτος 2012-2013....

 

Η κατάσταση γνωστοποιήθηκε στην ηγεσία του Υπουργείου από τη Διοίκηση του Ιδρύματος στη συνάντηση που πραγματοποιήθηκε τον Απρίλιο και σε επιστολή της Πρυτανείας προς το Υπουργείο αμέσως μετά.

Παρά τις κινήσεις αυτές, η ανακοίνωση του αριθμού των εισακτέων για το Ακαδημαϊκό Έτος 2013-2014 έρχεται να βυθίσει το Ίδρυμα, επιφέροντας μια αύξηση 24% στον αριθμό των εισακτέων, μεγαλύτερη από κάθε άλλο ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα. Η αύξηση αυτή δεν βασίζεται σε κανένα ορθολογικό κριτήριο. Συγκριτικά, οι αντίστοιχες σχολές του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου δέχονται συγκρίσιμο αριθμό εισακτέων τη στιγμή που έχουν τριπλάσιο αριθμό μελών Διδακτικού & Ερευνητικού Προσωπικού  από το Πολυτεχνείο Κρήτης.

Όπως φαίνεται και αναλυτικά στον πίνακα, η αναλογία εισακτέων φοιτητών προς μέλη ΔΕΠ είναι τρεις φορές χειρότερη στο Πολυτεχνείο Κρήτης από ότι στο ΕΜΠ.

Βρισκόμαστε προ ενός τετελεσμένου που με τις παρούσες συνθήκες είναι δύσκολο έως αδύνατο να αντιμετωπίσουμε. Εφόσον η ηγεσία του υπουργείου δεν μπορεί να ανακαλέσει αυτή την απόφαση, θα πρέπει:

• να προβεί στις κατανομές των θέσεων βοηθητικού διδακτικού προσωπικού και των επιχορηγήσεων με κριτήρια που θα εξομαλύνουν αυτές τις ανισότητες.

• να προχωρήσουν άμεσα οι εκκρεμείς διορισμοί μελών ΔΕΠ και εργαστηριακού-τεχνικού προσωπικού, καθώς και οι προκηρύξεις κενών θέσεων ΔΕΠ που προήλθαν λόγω συνταξιοδότησης ή παραίτησης.

 

 

ΠΗΓΗ


 

Write a comment

Comments: 0