Η αύξηση των εισακτέων στα περιφερειακά ΑΕΙ δεν έλαβε υπόψη τις υπάρχουσες υποδομές (haniotika-nea.gr)

Δάφνη Μανουσάκη*

Σημαντική αύξηση των εισακτέων σημειώνεται φέτος για πολλά τμήματα Α.Ε.Ι. της χώρας, ιδιαίτερα στις Πολυτεχνικές Σχολές και σε Τμήματα των Σχολών Θετικών Επιστημών. Η μεγαλύτερη αύξηση των εισακτέων (120%) σημειώθηκε στο Τμήμα Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας.
Αύξηση των εισακτέων, μεγαλύτερη του 20% παρατηρείται κυρίως σε Α.Ε.Ι. της περιφέρειας, ιδιαίτερα μάλιστα στα Α.Ε.Ι. που ιδρύθηκαν πρόσφατα. Στα Α.Ε.Ι. αυτά δεν υπηρετεί επαρκής αριθμός μελών Δ.Ε.Π. ούτε έχουν δημιουργηθεί οι απαραίτητες υποδομές (αίθουσες διδασκαλίας, εργαστήρια κ.ά.) για να μπορέσουν να ανταποκριθούν στις διδακτικές τους υποχρεώσεις. Χαρακτηριστικό παράδειγμα το νεοσυσταθέν Τμήμα Πληροφορικής στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας που θα δεχθεί φέτος 160 φοιτητές για πρώτη φορά, ενώ δεν έχει ακόμα ούτε μέλη Δ.Ε.Π. ούτε πρόγραμμα σπουδών ούτε τις απαραίτητες κτηριακές εγκαταστάσεις....

Το φαινόμενο είναι γενικότερο για τα περιφερειακά Α.Ε.Ι. Εδώ και χρόνια ο αριθμός των φοιτητών που εγγράφονταν σε μαθήματα συχνά υπερέβαινε τη χωρητικότητα των αιθουσών. Με την αύξηση των εισακτέων, πλέον όχι μόνο οι «παλιοί» φοιτητές, αλλά ούτε οι νέοι θα χωρούν καθώς ο αριθμός των νέων φοιτητών υπερβαίνει τη χωρητικότητα των αιθουσών διδασκαλίας.  Ο διπλασιασμός των ωρών διδασκαλίας δεν θα μπορέσει επίσης να αντιμετωπίσει τον μεγάλο αριθμό των νέων φοιτητών (με τη δημιουργία μικρότερων ομάδων διδασκαλίας), διότι αυτός συνεπάγεται όχι μόνο πολλαπλάσιο διδακτικό φόρτο, αλλά κυρίως μεγαλύτερο αριθμό αιθουσών.
Στο παρακάτω γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία αύξηση των εισακτέων σε τμήματα πληροφορικής (ή μηχανικών υπολογιστών) σε σχέση με τον αριθμό των εισακτέων ανά μέλος Δ.Ε.Π.  Στα τμήματα όπου σημειώνεται σημαντική αύξηση του αριθμού των εισακτέων (Δυτικής Μακεδονίας, Ιόνιο, Μακεδονίας, Χαροκόπειο) δεν υπάρχει 'έλλειψη' φοιτητών (η οποία θα πρέπει να αναπληρωθεί από μεγάλο αριθμό εισακτέων) καθώς ήδη αντιστοιχεί μεγάλος αριθμός εισακτέων ανά μέλος Δ.Ε.Π.
Ο αριθμός των εισακτέων ανά μέλος Δ.Ε.Π. επηρεάζει με τα χρόνια τον συνολικό αριθμό των φοιτητών ενός ιδρύματος. Στην Ελλάδα τα Α.Ε.Ι. έχουν περίπου 400.000 φοιτητές εκ των οποίων οι 240.000 είναι ενεργοί [1] και 9.300 μέλη Δ.Ε.Π., δηλαδή αντιστοιχούν περίπου 26 ενεργοί φοιτητές ανά μέλος Δ.Ε.Π. Στα περισσότερα πανεπιστήμια του κόσμου, η αναλογία του συνόλου των φοιτητών (σε όλα τα έτη) ανα μέλος Δ.Ε.Π. είναι 6-10 φοιτητές ανά μέλος Δ.Ε.Π. (6:1 έως 10:1). Σε κάποιες ιδιαίτερες περιπτώσεις, η αναλογία είναι ακόμα μικρότερη  π.χ. στο Caltech η αναλογία είναι 3:1 και στο Vanderbilt 2:1. Μια τέτοια αναλογία επιτρέπει την καλύτερη διαχείριση της διδασκαλίας και αποτελεί παράμετρο στις διεθνείς αξιολογήσεις των ιδρυμάτων [2].
Χαμηλή αναλογία δεν έχουν μόνο τα καλύτερα αμερικανικά πανεπιστήμια. Στο πανεπιστήμιο του Buenos Aires στην Αργεντινή αντιστοιχούν περίπου 10 φοιτητές ανά μέλος Δ.Ε.Π. και στο πανεπιστήμιο Eötvös Loránd της Βουδαπέστης αντιστοιχούν 12 φοιτητές ανά μέλος Δ.Ε.Π. Είναι προφανές ότι στη χώρα μας, το Υπουργείο Παιδείας προσπαθεί να ανταποκριθεί στο αίτημα της «παιδείας για όλους» χωρίς όμως να λάβει υπόψη τις υπάρχουσες υποδομές και το διδακτικό προσωπικό. Σε πολλά Α.Ε.Ι. δεν υπάρχει αρκετός χώρος για να καθίσουν όλοι οι νέοι φοιτητές. Οι καθηγητές αναγκάζονται να κάνουν μαθήματα με εκατοντάδες εγγεγραμμένους φοιτητές, συχνά χωρίς βοηθό διδασκαλίας. Σε ένα τέτοιο περιβάλλον είναι αναμενόμενο οι φοιτητές να αισθάνονται χαμένοι. Μάλιστα  κάποιοι από αυτούς καταλήγουν στην εγκατάλειψη των σπουδών τους.  
Στα Α.Ε.Ι. του εξωτερικού που προσφέρουν καλές συνθήκες έρευνας και διδασκαλίας, η διοίκηση προσπαθει να κρατήσει μια ισορροπία στην απασχόληση των μελών Δ.Ε.Π.: διδακτικό φόρτο που επιτρέπει την ενασχόληση με την έρευνα και αναλογία φοιτητών - καθηγητών που επιτρέπει σε κάθε φοιτητή να αναπτύξει μια σχέση μάθησης και εμπιστοσύνης με τους διδάσκοντες. Στην Ελλάδα, το μοντέλο που έχουμε ακολουθήσει (πολλοί φοιτητές ανά μέλος Δ.Ε.Π., πολλές υποχρεώσεις: Διδασκαλία, έρευνα, επίβλεψη διπλωματικών κ.λπ.) δεν επιτρέπει ούτε το πρώτο ούτε το δεύτερο [3].
Τα ελληνικά πανεπιστήμια θα αποτελέσουν εστίες ανάπτυξης μόνο όταν το Υπουργείο Παιδείας θα καθορίζει τον αριθμό των εισακτέων με βάση τα διεθνή δεδομένα. Προ πάντων δεν θα πρέπει να ορίζει αριθμό εισακτέων που υπερβαίνει τις δυνατότητες των κτηριακών υποδομών.
Τα Α.Ε.Ι. προτείνουν στο Υπουργείο τον αριθμό των εισακτέων που μπορούν να εξυπηρετήσουν με βάση τις υποδομές και το προσωπικό που διαθέτουν. Το Υπουργείο θα πρέπει, επί τέλους, να λάβει υπ’ όψιν αυτές τις προτάσεις των πανεπιστημίων. Διαφορετικά θα οδηγούνται στην αποτυχία οι φοιτητές, οι άνθρωποι στους οποίους βασίζουμε την ανόρθωση της χώρας.

*επίκουρη καθηγήτρια,  Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, Πολυτεχνείο Κρήτης

Πηγές:
[1] http://www.imerisia.gr/article.asp?catid=26510&subid=2&pubid=112976747
[2] http://www.timeshighereducation.co.uk/world-university-rankings/2012-13/world-ranking/methodology
[3] http://www.tanea.gr/opinions/all-opinions/article/5025900/ta-xrysa-ayga-ths-anaptykshs/

 

 

ΠΗΓΗ

Write a comment

Comments: 0