Σοβαρές ελλείψεις προσωπικού καταγγέλλει το ΑΠΘ (voria.gr)

Οι αποφάσεις και τα ψηφίσματα της συγκλήτου του ΑΠΘ

25 Ιουλ 2013 - 15:55

Picture 0 for Σοβαρές ελλείψεις προσωπικού καταγγέλλει το ΑΠΘ

Τις ανάγκες του Ιδρύματος σε εκπαιδευτικό και διοικητικό προσωπικό, συζήτησε μεταξύ άλλων, η Σύγκλητος του ΑΠΘ στη χθεσινή συνεδρίασή της.

Μεταξύ των άλλων, τα θέματα που συζήτησε η Σύγκλητος είναι τα εξής:

Μεταξύ των άλλων, τα θέματα που συζήτησε η Σύγκλητος είναι τα εξής:

1. Τις οξύτατες ανάγκες του Ιδρύματος σε εκπαιδευτικό και διοικητικό προσωπικό. Ιδιαίτερα για το διοικητικό προσωπικό οι ανάγκες, όπως διαμορφώθηκαν μετά από τις χωρίς αντικατάσταση συνταξιοδοτήσεις υπαλλήλων των τελευταίων χρόνων αλλά και την πρόσφατη απώλεια 81 υπαλλήλων λόγω διαθεσιμότητας, δημιουργούν ασφυκτικές συνθήκες για τη λειτουργία του ιδρύματος.

Η Σύγκλητος του ΑΠΘ εξέδωσε το ψήφισμα που ακολουθεί, στο οποίο διαπιστώνεται ότι το ΑΠΘ αντιμετωπίζει σοβαρές ελλείψεις σε προσωπικό, καθώς λειτουργεί με 382 κενές θέσεις διοικητικών υπαλλήλων. Με το ίδιο ψήφισμα δηλώνεται η κατηγορηματική αντίθεση του ΑΠΘ σε οποιοδήποτε νέο σχέδιο που θα θέσει σε διαθεσιμότητα διοικητικούς του υπαλλήλους.

2. Τη δυσμενέστατη κατάσταση στην οποία έχει περιέλθει τελικώς η ακαδημαϊκή κοινότητα, καθηγητές, ερευνητές, υποψήφιοι διδάκτορες και μεταπτυχιακοί φοιτητές, εξαιτίας της διακοπής των διεθνών ηλεκτρονικών περιοδικών και βάσεων, καθώς η Πολιτεία δεν κατέβαλε στους διεθνείς εκδοτικούς οίκους το κόστος των συνδρομών για το έτος 2013. Είναι λυπηρό που η Πολιτεία, σε αντίθεση με τις διακηρύξεις περί αριστείας, έχει αποκόψει ουσιαστικώς ολόκληρη την ελληνική εκπαίδευση από τη διεθνή βιβλιογραφική ενημέρωση και συμμετοχή.

3. Ενέκρινε και υιοθέτησε το ψήφισμα της ολομέλειας της Επιτροπής Ερευνών, το οποίο ακολουθεί, σύμφωνα με το οποίο δηλώνεται η αντίθεση του ΑΠΘ σε οποιουσδήποτε σχεδιασμούς ένταξης του ΕΛΚΕ στο ΝΠΙΔ που πρόκειται να δημιουργηθεί, καθώς μια τέτοια απόφαση θα είχε ολέθριες συνέπειες για την ερευνητική και εκπαιδευτική δραστηριότητα του ΑΠΘ.

4. Ενέκρινε όλες τις προτάσεις των Τμημάτων, σύμφωνα με την εισήγηση της Επιτροπής Κοσμητόρων, για τροποποίηση παλαιών και ίδρυση νέων Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών, στις δαπάνες των οποίων δε συμπεριλαμβάνονται αμοιβές διδασκόντων, παρά μόνο λειτουργικά έξοδα. Τα έξοδα αυτά θα καλυφθούν, με αποφάσεις των Τμημάτων, από ίδιους πόρους.

Ακόμα, η Σύγκλητος του ΑΠΘ συζήτησε την κατάσταση που δημιουργείται στο δημόσιο βίο εξαιτίας της διαθεσιμότητας, κινητικότητας και συρρίκνωσης του αριθμού των εργαζομένων σε δομές και της Ανώτατης Εκπαίδευσης.

«Το ΑΠΘ, όπως επανειλημμένα έχει ανακοινώσει, αντιμετωπίζει σοβαρές ελλείψεις που αφορούν τόσο στο προσωπικό διοικητικής στήριξης, με ένα σύνολο ελλείψεων 382 υπαλλήλων, μετά και την απώλεια 81 υπαλλήλων ΙΔΑΧ ΔΕ, όσο και στο διδακτικό, εργαστηριακό και ερευνητικό προσωπικό του. Η έλλειψη προσωπικού (137 θέσεις υπαλλήλων) στις Φοιτητικές Εστίες και τη Φοιτητική Λέσχη θέτει από τη νέα χρονιά τη λειτουργία των φορέων αυτών σε κίνδυνο, με δραματικές συνέπειες στη φοίτηση των πιο αδύνατων οικονομικά φοιτητών του», αναφέρει ανακοίνωση του ΑΠΘ.

Όσον αφορά στη διαχείριση της ερευνητικής δραστηριότητας του ΑΠΘ, οποιαδήποτε εφαρμογή κινητικότητας στο προσωπικό του ΕΛΚΕ, μία πιστοποιημένη πανεπιστημιακή υπηρεσία που βασίζεται σχεδόν αποκλειστικά σε προσωπικό ΙΔΑΧ, αυξημένων προσόντων, θα θέσει σε κίνδυνο την ομαλή λειτουργία του, με συνέπεια την απώλεια των ερευνητικών χρηματοδοτήσεων.

Η Σύγκλητος του ΑΠΘ απευθύνει δραματική έκκληση προς όλους τους αρμόδιους παράγοντες να μην προχωρήσουν σε μία πολιτική «που θα οδηγήσει το πανεπιστήμιο σε αδυναμία λειτουργίας». Καλεί επίσης την πανεπιστημιακή κοινότητα στο σύνολό της, καθώς και την ελληνική κοινωνία, να συμπαραταχθούν και να αγωνιστούν να κρατηθεί η Τριτοβάθμια Εκπαίδευση σε επίπεδο που να διασφαλίζεται η ποιότητα της παρεχόμενης εκπαίδευσης και έρευνας, προς όφελος της νέας γενιάς και του μέλλοντος της χώρας.


Ακόμα, η σύγκλητος του ΑΠΘ, μετά από συζήτηση, στη συνεδρίασή της, αποδέχτηκε ομόφωνα το παρακάτω ψήφισμα της Ολομέλειας της Επιτροπής Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) του ΑΠΘ σχετικά με τη μετεξέλιξή του, το οποίο έχει ως εξής:

«Η Oλομέλεια της Επιτροπής Ερευνών, στην συνεδρίαση της με αριθμό 483/28-3-2013 εξέτασε τους όρους και τις προϋποθέσεις ενδεχόμενης μετεξέλιξης του ΕΛΚΕ του ΑΠΘ σύμφωνα με τον Νόμο 4009/2011 που προβλέπει την δυνατότητα κατάργησης του ΕΛΚΕ και ανάθεσης της διαχείρισης των κονδυλίων έρευνας στο ΝΠΙΔ που προβλέπεται να ιδρυθεί σε κάθε ΑΕΙ. Εξέτασε επίσης και τις επιπτώσεις που η μετεξέλιξη αυτή θα έχει στην ομαλή και αποτελεσματική λειτουργία της ερευνητικής δραστηριότητας του Ιδρύματος.

Διαπιστώθηκε από την συζήτηση ότι η ενδεχόμενη αλλαγή του θεσμικού πλαισίου λειτουργίας του ΕΛΚΕ θα έχει σοβαρές και δυστυχώς δυσμενέστατες επιπτώσεις στην χρηματοδότηση της έρευνας, την ομαλή διαχείριση των ερευνητικών προγραμμάτων ανεξαρτήτως προέλευσης τους και γενικά στην ενίσχυση διαφόρων δραστηριοτήτων του Πανεπιστημίου που υποστηρίζονται επιτυχώς από τον ΕΛΚΕ σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό του καθεστώς.

Με την κατάργηση του ΕΛΚΕ όπως λειτουργεί με το ισχύον σήμερα καθεστώς, και την ένταξη του στο ΝΠΙΔ ανατρέπεται εκ βάθρων ο τρόπος διαχείρισης των ερευνητικών προγραμμάτων και των κονδυλίων έρευνας και προκύπτουν μια σειρά από προβλήματα που ανατρέπουν σε μέγιστο βαθμό την καλώς εννοούμενη ευελιξία και διαφάνεια στην διαχείριση των ερευνητικών δραστηριοτήτων του Ιδρύματος.

Με το νέο θεσμικό καθεστώς επιβάλλονται σημαντικότατες φορολογικές επιβαρύνσεις των κονδυλίων έρευνας, ανεξαρτήτως και πάλι της προέλευσης τους, γεγονός που θα περιορίσει την ομαλή ροή των χρηματοδοτήσεων και θα προκαλέσει σημαντικότατες δυσλειτουργίες στην υλοποίηση των προγραμμάτων και στην απορροφητικότητα των κονδυλίων έρευνας. Οι επιπτώσεις στην χρηματοδότηση της έρευνας στο Πανεπιστήμιο και ειδικότερα στις κοινωνικές επιστήμες θα είναι δυσμενέστατες.

Συγκεκριμένα το φορολογικό καθεστώς που θα ισχύει διέπεται από το δίκαιο των ανωνύμων εταιριών, με αποτέλεσμα, μεταξύ άλλων, την ετήσια φορολόγηση των εισερχομένων κονδυλίων έρευνας με τη διαφορά “εσόδων-εξόδων”. Το γεγονός αυτό όχι μόνο θα προκαλέσει αξεπέραστα προβλήματα στην ομαλή ροή της χρηματοδότησης των ερευνητικών προγραμμάτων που ως γνωστόν δεν χρηματοδοτούνται ούτε εφάπαξ, ούτε σε ετήσια βάση, αλλά επιπλέον αντιβαίνει στην διεθνώς ισχύουσα πρακτική διαφορετικής λογικής στην φορολόγηση της έρευνας που υλοποιείται στα Πανεπιστήμια.

Δεν είναι δυνατόν να δεχθεί κανείς ότι ένα ανταγωνιστικό ερευνητικό πρόγραμμα  της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα φορολογείται με 26% επί των καθαρών κερδών ως εάν επρόκειτο για μια εμπορική ή άλλη δραστηριότητα ιδιωτικής φύσεως. Δεν είναι επίσης λογικό τα κονδύλια της έρευνας να ενσωματώνονται με άλλους πόρους του ΝΠΙΔ, όπως για παράδειγμα τα ενοίκια από τα κυλικεία, τις διάφορες χορηγίες κλπ.

Ακόμη και αν δεχθούμε ότι η Πολιτεία θα αναγνωρίσει τις ιδιαιτερότητες της έρευνας και θα θελήσει να δημιουργήσει ένα ειδικό καθεστώς εντός των πλαισίων του ισχύοντος νόμου που δημιουργεί το ΝΠΙΔ, εκτιμάται ότι θα προκύψουν αξεπέραστα νομικά προβλήματα τα οποία ακόμη και αν  μπορέσουν ίσως να διευθετηθούν σε βάθος χρόνου, θα έχουν ως αποτέλεσμα την τεράστια απώλεια χρόνου και αποτελεσματικότητας στην διαχείριση των κονδυλίων έρευνας με απρόβλεπτες συνέπειες στην αξιοπιστία του Πανεπιστημίου και των ερευνητών.

Διαπιστώνεται επίσης, ότι επιβάλλονται αναγκαστικές απολύσεις του άρτια εκπαιδευμένου, μη μόνιμου προσωπικού του ΕΛΚΕ ΑΠΘ, που ανέρχεται σε ποσοστό μεγαλύτερο των τριών τετάρτων του συνολικού προσωπικού του ΕΛΚΕ, γεγονός που θα καταστήσει δυσχερέστατη την ομαλή λειτουργία της Επιτροπής Ερευνών, με όποια μορφή και αν έχει αυτή στο μέλλον, και την απορρόφηση των κονδυλίων έρευνας, που δυστυχώς, όπως ειπώθηκε, με το νέο θεσμικό καθεστώς θεωρούνται ως απλά έσοδα μιας ανώνυμης εταιρίας. Είναι απολύτως βέβαιο, ότι με την αναδιάρθρωση θα ανακύψουν δυσεπίλυτα λειτουργικά προβλήματα που θα επιβαρύνουν αναγκαστικά την ήδη προβληματικότατη χρηματοδότηση του Πανεπιστημίου.

Με βάση όλα τα παραπάνω, όπως ενδεικτικά σταχυολογήθηκαν, η ολομέλεια της Επιτροπής Ερευνών κρίνει ότι τα ζητήματα αυτά, σε συνδυασμό με τη διαταραχή, λόγω της αναδιάρθρωσης, των υψηλότατου επιπέδου υπηρεσιών που προσφέρει ο ΕΛΚΕ ΑΠΘ, εγκυμονούν κινδύνους και μπορούν να αναχαιτίσουν δραματικά την απ’ όλους επιδιωκόμενη ανάπτυξη και χρηματοδότηση της έρευνας στο Πανεπιστήμιο και να προκαλέσουν ανεπανόρθωτες βλάβες, στα οικονομικά και την αξιοπιστία του ιδρύματος, με τελικό αποτέλεσμα την οπισθοδρόμηση του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου στην παρεχόμενη εκπαίδευση, την έρευνα και εν τέλει και την διεθνή του κατάταξη.

 

ΠΗΓΗ

Write a comment

Comments: 0