Πως κατανέμονται οι 53 θέσεις εκπαιδευτικού προσωπικού στα ΤΕΙ (esos.gr)

Με απόφαση του υπουργού Παιδείας Κ. Αρβανιτόπουλου κατανεμήθηκαν οι προς πλήρωση πενήντα τρεις (53) θέσεις τακτικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού στα Τ.Ε.Ι. και την Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. για το έτος 2013 ως ακολούθως:

1 ΤΕΙ Αθήνας 10
2 ΤΕΙ Ανατολικής Μακεδονίας 0
3 ΤΕΙ $υτικής Ελλάδας 9
4 ΤΕΙ $υτικής Μακεδονίας 3
5 ΤΕΙ Ηπείρου 2
6 ΤΕΙ Θεσσαλίας 0
7 ΤΕΙ Θεσσαλονίκης 10
8 ΤΕΙ Ιονίων Νήσων 3
9 ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας 3
10 ΤΕΙ Κρήτης 2
11 ΤΕΙ Πειραιά 6
12 ΤΕΙ Πελοποννήσου 2
13 ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας 3
14 Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. 0
Κριτήριο προτεραιότητας για την πλήρωση των ανωτέρω θέσεων ανά Ίδρυμα αποτελεί η ημερομηνία έκδοσης του ΦΕΚ που περιέχει την έγκριση της προκήρυξής της θέσης, ενώ στην περίπτωση που δύο ή περισσότερες εκλογές μελών Ε.Π. αντιστοιχούν σε εγκρίσεις προκήρυξης των θέσεων που περιέχονται σε ίδιο ΦΕΚ, τότε ως δεύτερο κριτήριο προτεραιότητας λαμβάνεται υπόψη αυτό της ημερομηνίας της εκλογής.

 

ΠΗΓΗ

Write a comment

Comments: 0