Επέρχεται «ρήγμα» στις σχέσεις υπουργείου Παιδείας-Πρυτάνεων (esos.gr)

Για ακραία αμέλεια του υπουργείου Παιδείας  για τις στοιχειώδεις υποχρεώσεις του, ως προς την υλοποίηση των μαθημάτων των προγραμμάτων σπουδών των Πανεπιστημίων κάνει λόγω στην ομόφωνη ανακοίνωση που εξέδωσε η Σύνοδος των Πρυτάνεων, η οποία πραγματοποιήθηκε σήμερα στις εγκαταστάσεις του ΕΜΠ, στο Λαύριο.
Στο ανακοινωθέν η Σύνοδος κατηγορεί το υπουργείο Παιδείας ότι εκτός από τις τροπολογίες για τη διαθεσιμότητα και τις επισκέψεις σε εισαγγελείς , εξέδωσε και συκοφαντικά non paper....

Οι συνέπειες της πρακτικής του ΥΠΑΙΘ σημειώνει η Σύνοδος σε μια σειρά θεμάτων (παρά τις επιστολές πολλών Πανεπιστημίων προς την ηγεσία του ΥΠΑΙΘ και τις πολλαπλές ανακοινώσεις της Συνόδου Πρυτάνεων) είναι πολύ σοβαρές τόσο για την ίδια την εκπαιδευτική διαδικασία, όσο και για τους φοιτητές/τριες και τις οικογένειές τους, δεδομένου ότι εν μέσω οξείας οικονομικής κρίσης, οι φοιτητές/τριες κινδυνεύουν άμεσα να αναγκαστούν να παρατείνουν τις σπουδές τους κατά ένα έτος, λόγω μη ενεργοποίησης σημαντικού αριθμού υποχρεωτικών μαθημάτων των προπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών.
Επίσης η Σύνοδος των Πρυτάνεων με άλλο ανακοινωθέν καλεί το υπουργείο Παιδείας «να αναλάβει άμεσα τις ευθύνες του για την ανεύρεση λύσης στα ζητήματα που έχει προκαλέσει η διαθεσιμότητα των υπαλλήλων των Πανεπιστημίων, ώστε να αντιμετωπισθούν τα λειτουργικά προβλήματα της Ανώτατης Εκπαίδευσης και να διασφαλιστεί η εκπαιδευτική διαδικασία (εγγραφές, εξετάσεις, εξάμηνο φοίτησης) για την προάσπιση του μείζονος διακυβεύματος, αυτού του Ελληνικού Δημόσιου Πανεπιστημίου».
1ο ΟΜΟΦΩΝΟ ΨΗΦΙΣΜΑ
«Κίνδυνος απώλειας του εξαμήνου από τον μη διορισμό των εκτάκτων και οι ευθύνες του Υπουργείου»
Πολλά Πανεπιστήμια ξεκίνησαν τα μαθήματα του ακαδημαϊκού εξαμήνου στις αρχές Οκτωβρίου, με τεράστια προβλήματα από τις ελλείψεις σε έκτακτο εκπαιδευτικό προσωπικό. 
Παρατηρώντας τις επιμελείς προσπάθειες του ΥΠΑΙΘ για την επιβολή της διαθεσιμότητας (τροπολογίες, επισκέψεις σε εισαγγελείς, συκοφαντικά non paper) με νομικά έωλους τρόπους, δεν μπορούμε πλέον παρά να επισημάνουμε δημοσίως την ακραία αμέλεια του ΥΠΑΙΘ για τις στοιχειώδεις υποχρεώσεις του, ως προς την υλοποίηση των μαθημάτων των προγραμμάτων σπουδών των Πανεπιστημίων. Συγκεκριμένα:
(1) Ενώ έχει δημοσιευτεί το γενικό ΦΕΚ διορισμού 402 μελών ΔΕΠ (εκκρεμεί ο διορισμός τους πλέον της τριετίας) από τον Αύγουστο, δεν έχουν ακόμα εκδοθεί τα ΦΕΚ των συγκεκριμένων θέσεων, προκειμένου να σταθεί δυνατόν να ξεκινήσουν την διδασκαλία τα αντίστοιχα μέλη ΔΕΠ στα Τμήματα στα οποία ανήκουν, με αποτέλεσμα τα εν λόγω μαθήματα να είναι ακόμα σε εκκρεμότητα έναρξης.
(2) Το ΥΠΑΙΘ αυτή τη χρονιά αναιρώντας την υποχρέωσή του για πιστώσεις διδασκόντων με σύμβαση 407/80, εισήγαγε σε νόμο (N.4186/2013) τη δυνατότητα ενεργοποίησης των ‘έγκλειστων’ «ταμειακών υπολοίπων τακτικού προϋπολογισμού» προκειμένου να χρησιμοποιηθούν για το επονομαζόμενο, σύμφωνα με το ΥΠΑΙΘ, «Έκτακτο Εκπαιδευτικό Προσωπικό» (ο όρος «έκτακτο» δεν αντιπροσωπεύει την πραγματικότητα). Καθυστέρησε αδικαιολόγητα όμως και αμέλησε να εκδόσει τις αντίστοιχες ΠΥΣ και ΚΥΑ που προαπαιτούν τα αντίστοιχα άρθρα του εν λόγω νόμου. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα τα μαθήματα πολλών Πανεπιστημίων που θα χρηματοδοτηθούν από τα ταμειακά υπόλοιπα, να μην έχουν ξεκινήσει
παρά την έναρξη του εξαμήνου.
(3) Δεν αποσπάστηκαν (ακόμα) εκπαιδευτικοί για τη σύνδεση με τα Σχολεία, που είναι απολύτως απαραίτητοι κατά την υλοποίηση των μαθημάτων Πρακτικής Άσκησης στα Παιδαγωγικά Τμήματα της χώρας (βλ. ανακοινώσεις Συνόδου Προέδρων Παιδαγωγικών Τμημάτων), με αποτέλεσμα όλα τα συναφή μαθήματα να μην έχουν ακόμα ξεκινήσει. Να σημειωθεί ότι η αδυναμία πραγματοποίησης της Πρακτικής Άσκησης υποβαθμίζει την ποιότητα της εκπαίδευσης στα Παιδαγωγικά Τμήματα και την επάρκεια του αυριανού εκπαιδευτικού.
Οι συνέπειες της πρακτικής του ΥΠΑΙΘ στα ανωτέρω θέματα (παρά τις επιστολές πολλών Πανεπιστημίων προς την ηγεσία του ΥΠΑΙΘ και τις πολλαπλές ανακοινώσεις της Συνόδου Πρυτάνεων) είναι πολύ σοβαρές τόσο για την ίδια την εκπαιδευτική διαδικασία, όσο και για τους φοιτητές/τριες και τις οικογένειές τους, δεδομένου ότι εν μέσω οξείας οικονομικής κρίσης, οι φοιτητές/τριες κινδυνεύουν άμεσα να αναγκαστούν να παρατείνουν τις σπουδές τους κατά ένα έτος, λόγω μη ενεργοποίησης σημαντικού αριθμού υποχρεωτικών μαθημάτων των προπτυχιακών
προγραμμάτων σπουδών.
Κατά συνέπεια για την κάλυψη των εκπαιδευτικών αναγκών των Πανεπιστημίων, κάνουμε εκ νέου έκκληση στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων να σεβαστεί τουλάχιστον τις βασικές ανάγκες των φοιτητών/τριών, και να επιτρέψει να υλοποιηθούν πλήρως τα Προγράμματα Προπτυχιακών Σπουδών, ενεργώντας κατεπειγόντως για τα ακόλουθα:
α Τον διορισμό (ονομαστική έκδοση ΦΕΚ) των μελών ΔΕΠ που έχουν προβλεφθεί.
β. Την έκδοση της ΠΥΣ και ΚΥΑ για το Έκτακτο Εκπαιδευτικό Προσωπικό.
γ. Την έγκριση της μεταφοράς του απαιτούμενου ποσού από το ταμειακό υπόλοιπο προηγούμενων οικονομικών ετών, καθώς και την καταβολή χρηματοδότησης στον ανάλογο κωδικό, προκειμένου να καταστεί δυνατή η ανάληψη υποχρέωσης για το Έκτακτο Εκπαιδευτικό Προσωπικό.
δ. Την απόσπαση εκπαιδευτικών για την υλοποίηση των μαθημάτων Πρακτικής Άσκησης στα Παιδαγωγικά Τμήματα.
2ο ΟΜΟΦΩΝΟ ΨΗΦΙΣΜΑ
Η Σύνοδος των Πρυτάνεων (ΣτΠ) διαπιστώνει με αγωνία την ανεπανόρθωτη βλάβη που υφίστανται το ΕΚΠΑ και το ΕΜΠ, που αδυνατούν να λειτουργήσουν, καθώς και την επαπειλούμενη υποβάθμιση της ακαδημαϊκής λειτουργίας των Πανεπιστημίων Πατρών, Ιωαννίνων, Κρήτης, Θεσσαλίας, του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, που προκαλεί η εφαρμογή από το ΥΠΑΙΘ των μέτρων διαθεσιμότητας διοικητικών υπαλλήλων. Τα μέτρα αυτά αποφασίστηκαν ερήμην των Πανεπιστημίων που τα υφίστανται και για τις συνέπειες τους οι Πρυτανικές Αρχές δεν φέρουν ευθύνη.
Η ΣτΠ ενημερώνει την ελληνική κοινωνία ότι το αναμενόμενο δημοσιονομικό όφελος αυτών των μέτρων είναι μηδαμινό καθώς αντιστοιχεί μόλις στο 0,8 τοις χιλίοις (δηλ. 8 ευρώ για κάθε 10.000 ευρώ) της μισθολογικής δαπάνης του Δημοσίου, έναντι της υπερπολλαπλάσιας βλάβης από την απώλεια ερευνητικών εσόδων και  κπαιδευτικών αποτελεσμάτων. Για το λόγο αυτό η ΣτΠ θα καταφύγει επιπρόσθετα στα αρμόδια
ευρωπαϊκά όργανα για να υπερασπιστεί το δημόσιο συμφέρον.
Οι Πρυτανικές Αρχές, παρά τις αντίξοες συνθήκες, εργάζονται για την λειτουργία των
Πανεπιστημίων. Τα Πανεπιστήμια και οι διοικήσεις τους, στο πλαίσιο της τήρησης της νομιμότητας, έχουν εγκαίρως και κατ' επανάληψη ενημερώσει τις αρμόδιες αρχές της Πολιτείας για τα τεκταινόμενα σε αυτά. Η μετατόπιση συνεπώς της ευθύνης από την κυβέρνηση προς τους Πρυτάνεις είναι τουλάχιστον απαράδεκτη.
Στο πλαίσιο άσκησης όλων των ένδικων βοηθημάτων, τα Πανεπιστήμια προσέφυγαν στο Συμβούλιο της Επικρατείας (ΣτΕ) από το οποίο αναμένεται η σχετική απόφαση. Η ΣτΠ καλεί την Πολιτεία να σεβαστεί την διαδικασία προσωρινής δικαστικής προστασίας που εκκρεμεί ενώπιον της Επιτροπής Αναστολών του ΣτΕ και να μην προχωρήσει σε εκδόσεις διοικητικών πράξεων οι οποίες θα δημιουργήσουν τετελεσμένες καταστάσεις πριν την ολοκλήρωση της εκκρεμούσας διαδικασίας.
Η ΣτΠ καλεί το Υπουργείο Παιδείας να αναλάβει άμεσα τις ευθύνες του για την ανεύρεση λύσης στα ζητήματα που έχει προκαλέσει η διαθεσιμότητα των υπαλλήλων των Πανεπιστημίων, ώστε να αντιμετωπισθούν τα λειτουργικά προβλήματα της Ανώτατης Εκπαίδευσης και να διασφαλιστεί η εκπαιδευτική διαδικασία (εγγραφές, εξετάσεις, εξάμηνο φοίτησης) για την προάσπιση του μείζονος διακυβεύματος, αυτού του Ελληνικού Δημόσιου Πανεπιστημίου.

 

ΠΗΓΗ

 

Write a comment

Comments: 0